Uo sash slot

Uo sash slot h1>

Dagens pris: $ 2,39.

Lesebriller.

Vekt 2 Stener.

Krav: Mondain er Legacy.

Hit Point Increase 5.

Mana Regeneration 3.

Fysisk motstand 5%

Gift motstar 20%

Energi motstar 20%

Styrkebehov 45.

Vekt 2 Stener.

Krav: Mondain er Legacy.

Styrke Bonus 8.

Forsvarschans oker 15%

Fysisk Resist 20%

Gift motstar 10%

Energi motsta 10%

Styrkebehov 45.

Vekt 2 Stener.

Krav: Mondain er Legacy.

Styrke Bonus 7.

Intelligens Bonus 5.

Skade oke 30%

Fysisk motstand 10%

Gift motstar 10%

Energi motsta 10%

Styrkebehov 45.

Vekt 2 Stener.

Krav: Mondain er Legacy.

Hit nedre forsvaret 20%

Reflektere fysisk skade 15%

Fysisk motstand 10%

Gift motstar 10%

Energi motsta 10%

Styrkebehov 45.

vekt: 2 steiner.

krav: mondain arv.

sla lavere forsvar 30%

styrke bonus 10.

fingerfartsbonus 5.

fysisk motsta 25%

gift motstand 10%

energi motstar 10%

styrke krav 45.

holdbarhet 255/255.

Vekt 2 Stener.

Krav: Mondain er Legacy.

Reflektere fysisk skade 20%

Fysisk Resist 3%

Gift motstar 5%

Energi motsta 3%

Styrkebehov 45.

Krav: Mondain er Legacy.

Lavere mana pris 15%

Nedre reagenspris 30%

Vekt 2 Stener.

Krav: Mondain er Legacy.

Stamina Okning 3.

Stamina Regeneration 4.

Fysisk motstand 10%

Gift motstar 30%

Energi motsta 10%

Styrkebehov 45.

Vekt 2 Stener.

Krav: Mondain er Legacy.

Styrke Bonus 5.

Intelligens Bonus 3.

Hit Point Increase 15.

Fysisk motstand 10%

Gift motstar 4%

Energi motsta 10%

Styrkebehov 45.

Krav: Mondain er Legacy.

Vekt 2 Stener.

Styrke Bonus 10.

Intelligens Bonus 10.

Fysisk motstand 10%

Gift motstar 10%

Energi motsta 10%

Styrkebehov 45.

Vekt 2 Stener.

Krav: Mondain er Legacy.

Intelligens Bonus 10.

Hit Point Increase 5.

Staveskade oker 10%

Fysisk motstand 10%

Gift motstar 10%

Energi motsta 10%

Styrkebehov 45.

Krav: Mondain er Legacy.

Vekt 2 Stener.

Mana Okning 10.

Mana Regeneration 3.

Staveskade oker 15%

Fysisk motstand 5%

Gift motstar 5%

Energi motsta 5%

Styrkebehov 45.

Finduo er klar til a fylle ut en bestilling for UO Reading Glasses og er alltid villig til a svare pa dine sporsmal. UO Reading Glasses er viktig for alle som kjorer en pvm eller pvp klasse. Reading Glasses kan brukes til mange forskjellige formal, men det er hovedsakelig onsket for det ser ut.