unixadmin.free.fr bare en annen IBM blog og technotes backup.

unixadmin.free.fr bare en annen IBM blog og technotes backup.

Kjor stier til biblioteksklient tatt frakoblet nar serveralternativet SANDISCOVERY er satt til & # 8216; YES & # 8217;

Denne meldingen i aktivitetsloggen til biblioteksbehandleren vises: ANR1772E Banen fra kilde til destinasjon er tatt offline.

Pa biblioteksklienten observeres disse meldingene i aktivitetsloggen nar en bibliotekssendingssesjon apnes for bibliotekssjefen:

ANR3626W En kontrolltilstand oppsto under en liten datasystemgrensesnitt (SCSI) foresporsel ved Fibre Channel-porten WWN = & lt; wwn_number & gt; , KEY = 00, ASC = 00, ASCQ = 00.

ANR1786W HBAAPI kan ikke fa adapternavn.

ANR8963E Kan ikke finne sti for a matche serienummeret som er definert for stasjonen & lt; DRIVE_NAME & gt; i biblioteket & lt; LIBRARY_NAME & gt ;.

ANR8873E Banen fra kilde & lt; library_client & gt; til destinasjon & lt; drive & gt; (/ dev / rmtXYZ) er tatt offline.

Pa bibliotekssjefen kan du se denne tilsvarende meldingen som viser banen til stasjonen som blir tatt frakoblet:

SAN-funnets sporring av HBA har utlopt, og banen er tatt offline. Dette kan skje i SAN-miljoer med et stort antall enheter.

Diagnostisering av problemet.

Kontroller at det ikke er et underliggende maskinvareproblem som forarsaker at stasjonene gar utenom.

Kontroller verdien av SANDISCOVERYTIMEOUT-alternativet pa biblioteksklienter og biblioteksleder. Standardverdien er 15 sekunder:

Hvis verdien av alternativet er pa eller i n rheten av standardverdien pa 15 sekunder, okes til et storre antall. For eksempel:

Hvorfor finnes band med PRIVATE status ikke funnet i QUERY VOLUME Output?

QUERY LIBVOLUME viser bandvolumer med status for PRIVATE, men de samme volumene vises ikke med kommandoen: Q VOL.

Hvorfor er disse bandene PRIVATE?

QUERY VOLUME returnerer bare informasjon om volumer som tilhorer stgpools, men det finnes andre typer volumer som kan ha gyldige data pa dem: DB-sikkerhetskopier, eksport, sikkerhetskopier og eksterne volumer som tilhorer en Library Client-server.

Volumhistorikken holder oversikt over alle volumer, og du kan vise disse andre typer ikke-stgpool-volumer med folgende kommandoer:

q volh type = eksport.

q volh type = backupset.

q volh type = fjernkontroll.

Hvis et PRIVAT volum ikke er en del av et stgpool og ikke vises i noen av de ovennevnte Q VOLH-kommandoene, kan du sette den til a klo med kommandoen:

Hvis du har et biblioteksmiljomiljo, anbefales det a kjore en AUDIT BIBLIOTEK pa Library Client-serverne for du endrer statusen til et volum for a klo pa Library Manager-serveren.

Bruke & # 8216; dd & # 8217; for a verifisere Tivoli Storage Manager-tape volumetiketter.

Hvordan kan jeg bruke kommandoen Unix ‘dd’ for a bekrefte en bandvolumetikett?

Det forste trinnet som kan v re nodvendig for a verifisere en tape-volumetikett, er a finne ut hvilken blokkstorrelse som er i bruk pa det aktuelle tapevolumet. Denne parameteren er vanligvis satt pa det fysiske bandbibliotekskonsollgrensesnittet og vil variere mellom produsenter, slik at det ideelle stedet a soke er pa produsentens nettsted.

Det finnes en metode for a finne ut blokkstorrelsen manuelt som folger:

Pa de fleste Unix-systemer vil kommandoen ‘dd’ sende ut en melding som indikerer en lesing mislykket fra en bandstasjon (og tilsvarende bandvolum) sammen med utilstrekkelig minnemelding. For eksempel pa AIX:

dd: 0511-051 Lese mislyktes.

: Det er ikke nok minne tilgjengelig na.

Parameteren ‘if’ ma referere til en gyldig bane til en stasjon som inneholder volumet du soker informasjon om. Dette volumet kan lastes ved hjelp av et verktoy som tapeutil eller direkte fra det fysiske bibliotekets konsolhandtering. Stasjonen bor ikke brukes av Tivoli Storage Manager nar kommandoen kjores, og det anbefales at du tar stasjonen offline til Tivoli Storage Manager.

Ibs-parameteren angir blokkstorrelsen som skal brukes i byte med mindre en ‘k’ er spesifikk, i hvilket tilfelle parameteren leses som kilobytes. En verdi pa 32 byte, som i eksemplet ovenfor, er en god startverdi. Hvis denne kommandoen returnerer en minnerelatert feilmelding, kan verdien dobles.

dd: 0511-051 Lese mislyktes.

: Det er ikke nok minne tilgjengelig na.

Verdien som er angitt for blokkstorrelsen, er fortsatt mindre enn hva som faktisk er pa volumet, slik at en annen feil genereres. Verdien ma okes (hver gang dobler den) til ingen feilmelding er rapportert:

Nar den riktige blokkstorrelsen er oppdaget, burde kommandoen ‘dd’ ikke generere en minnefeil nar den leses fra volumet.

Na som blokkstorrelsen er kjent, kan dataene i den forste blokken av bandet dumpes til en fil:

dd bs = conv = ascii hvis = av = / tmp / .out.

Nar filen er filen ‘/tmp/block1.out’ er skrevet, kan filen bli vist i hvilken som helst tekstredigerer, eller kattkommandoen kan brukes:

I dette tilfellet er ‘VOL1200312’ etiketten pa bandvolumet som ligger i stasjonen / dev / rmt1.

IBM Spectrum Beskytt tidligere Tivoli Storage Manager.

Fra og med versjon 7.1.3 er IBM Tivoli Storage Manager na IBM Spectrum Protect �.

Begynn med versjon 4.1.3, IBM Tivoli Storage FlashCopy� Manager er na IBM Spectrum Protect � Stillbilde.

Produktnavn kryssreferanse.

Planlagt & laquo; Sikkerhetskopiering VM & raquo; behandler flere virtuelle maskiner enn forventet.

Technote (feilsoking)

Problem (Abstract)

Ved a bruke en stjerne i «objekter» -feltet i en tidsplandefinisjon, vil tilsidesatte eventuelle domain.vmfull-spesifikasjoner i dsm.opt-filen.

Backup VM behandler flere virtuelle maskiner enn forventet.

Ved a bruke en stjerne i linjen «Objekter» i en tidsplandefinisjon, forteller Tivoli Storage Manager-klienten a sikkerhetskopiere alle virtuelle maskiner, og dermed overstyrer domain.vmfull-alternativene.

Miljo.

Windows eller Linux proxy.

En hvilken som helst 6.1.x eller nyere Tivoli Storage Manager-server.

Lose problemet.

Fjern stjernen fra tidsplandefinisjonen pa Tivoli Storage Manager-serveren. For a gjore det, oppdater planen. For eksempel:

Etter at denne endringen er lagret, start deretter klientens planleggertjeneste eller CAD for a sikre at oppdateringen er pa plass for neste planlagte sikkerhetskopiering.

TSM & # 8211; Installasjonsbehandling klarer ikke a fullfore prereq-sjekken.

Beroringsmeldingene pa skjermen:

Unntak fanget under evaluering av uttrykk i bundle «com.tivoli.dsm.prereq.oscheck».

Innenfor loggboken for installasjonsbehandling logges folgende meldinger inn i .xml-loggen:

00: 20.22 FEIL: com.tivoli.dsm.prereq.utils.OSUtils. & Lt; init & gt; (82): En unntak ble kastet mens du forsokte a fa informasjon om operativsystemet.

00: 20.22 FEIL: com.tivoli.dsm.prereq.utils.OSUtils. & Lt; init & gt; (83): CTGRI0039E Det oppsto en feil under forsok pa a utfore et Visual Basic-skript. Folgende feilinformasjon ble returnert: | CScript Error: Kunne ikke laste inn konfigurasjonen. (Ingen tilgang. )

Feil bruker blir brukt under installasjon / oppgradering.

Ga gjennom folgende krav til bruker-IDen som utforer installasjonen / oppgraderingen her:

Windows: Installere Tivoli Storage Manager ved hjelp av installasjonsveiviseren.

Sorg for at bruker-IDen du planlegger a bruke under installasjonen, er en bruker med lokal administratorautoritet.

Installere V7.1.1-serveren og verifisere oppgraderingen.

Du ma v re logget pa systemet med administrativ bruker-ID som ble brukt til a installere V6.2 eller V6.3-serveren.

SLOW STARTUP PERFORMANCE OF 7.1 SERVER PA WINDOWS.

Standardverdien for DB2-databaseparameteren DB_MEM_THRESH endret i DB2 versjon 10.5 og kan fore til langsom oppstart av 7.1-serveren pa Windows.

Det er mulig a se at serverens oppstart tar vesentlig lengre tid a starte opp enn forventet. Forsinkelsen oppleves nar DB2 DB_MEM_THRESH verdien er satt til 100 og det er store bufferpulser.

Forsinkelsen pavirker enten nyinstallert Tivoli Storage Manager versjon 7.1.x eller oppgraderinger fra Tivoli Storage Manager V5.x til 7.1.x pa Windows-systemer.

Oppgraderinger fra V6.x til 7.1.0.00 eller hoyere viser ikke denne oppforselen, siden verdien DB_MEM_THRESH ikke endres til 100. Forsinkelsen pavirker ikke normal serveroperasjoner, bare serverstart.

Tivoli Storage Manager Versjoner pavirket: 7.1.

Kunde / L2 Diagnostics: Folgende kommandoer kan kjores pa en.

DB2-kommandolinje for a bekrefte innstillingen for DB_MEM_THRESH.

db2 koble til TSMDB1.

db2 fa db cfg for TSMDB1 | finn «DB_MEM_THRESH»

Output skal lignes pa folgende.

C: \ Programmer \ Tivoli \ TSM \ db2 \ BIN> db2 fa db cfg for TSMDB1 |

Database minne terskel (DB_MEM_THRESH) = 100.

Hvis du ser DB_MEM_THRESH satt til 100 og kjorer serverversjon 7.1 pa Windows, gjelder denne APAR.

Initial Impact: Medium.

Tillegg Nokkelord: oppstart start mem perf sakte oppstart.

Folgende trinn kan gjores mens TSM-serveren kjorer, og krever ikke at TSM-serveren startes pa nytt.

DB_MEM_THRESH verdien kan endres til forrige standard.

av 10 ved a utstede folgende DB2-kommandoer.

db2 koble til TSMDB1.

db2 oppdatering db cfg for TSMDB1 ved hjelp av DB_MEM_THRESH 10.

Utgangen bor se ut som folgende.

C: \ Programmer \ Tivoli \ TSM \ db2 \ BIN> db2 oppdatering db cfg for TSMDB1.

DB20000I Kommandoen UPDATE DATABASE CONFIGURATION er fullfort.

BACKUP VM bruker NBD over SAN transport.

Selv om «VMVSTORTRANSPORT SAN» er satt i datafilenes datafil, bruker sikkerhetskopien NBD.

Sikkerhetskopiering bruker NBD-transport.

VMware vCenter ‘SSL.VERSION’ innstillingen er satt til TLSv1.

Dette alternativet finnes i VMware vSphere-klienten -> Administrasjon -> vCenter-serverinnstillinger -> Avanserte innstillinger.

vCenter 5.1 eller 5.5.

En Tivoli Storage Manager klient spor vil vise folgende:

Kan ikke bruke avanserte transportmoduser for VCENTER / moRef = vm-12345 / snapshot-6789: Andre feil oppstatt: SSL Unntak: Feil: 14094410: SSL-rutiner: SSL3_READ_BYTES: SSLV3 varsling av handtrykk feil.

SSL.VERSION-parameteren ma enten settes til ‘ALL’, eller hvis TLS er et krav, ma Tivoli Storage Manager-klienten (datamover) oppgraderes til versjon 7.1.2.x. Denne versjonen av klienten inkluderer VDDK versjon 6.0 som har lagt til stotte for TLS.

TSM-alternativer som trengs for bruk med LDAP.

Hvilke Tivoli Storage Manager klient- og serveralternativer kreves for bruk med LDAP-godkjenning?

Tivoli Storage Manager Client (dsm.opt):

Tivoli Storage Manager Server (dsmserv.opt):

Merk: SSLTLS12 er ikke kompatibel med pre-6.2 klienter.

Mer informasjon om disse alternativene finner du her:

Tivoli Storage Manager: Forsta DB2-forekomsten og databasen dirs.

I et Tivoli Storage Manager-servermiljo, hva er formalet med DB2-forekomstkatalogen, og lokale og systemdatabase kataloger?

Nar TSMDB1-databasen er opprettet i et Tivoli Storage Manager-servermiljo, skrives informasjon om databasen til bade DB2 lokale og systemdatabase kataloger. A forsta formalet med og plasseringene til disse katalogene, og DB2-forekomstkatalogen, kan v re fordelaktig under problembestemmelse.

DB2-forekomstkatalogen inneholder all informasjon som gjelder en bestemt databaseeksempel. Instansmappen inneholder folgende data:

databasebehandler konfigurasjonsfilen.

systemdatabase-katalogen.

nodekatalogen.

nodens konfigurasjonsfil (db2nodes.cfg)

Andre filer som inneholder feilsokingsinformasjon (f.eks. db2diag.log)

Som standard er DB2-forekomstkatalogen opprettet i hjemmekatalogen for DB2-forekomst-eieren. DB2-forekomstkatalogen kan vanligvis identifiseres ved n rv r av sqllib-katalogen. Om nodvendig kan kommandoen ‘db2greg-dump’ utgis, som DB2-forekomstseier, for a finne riktig forekomstskatalog. Utgangen fra kommandoen ‘db2greg-dump’ ligner pa folgende mate:

Jeg, DB2,9.7.0.6, tsminst1, / home / tsminst1 / sqllib ,, 1,0, / opt / tivoli / tsm / db2 ,,

I utgangen ovenfor er vi bare opptatt av linjen som begynner med «Jeg», da dette er linjen som inneholder informasjon om forekomsten. Verdien i det fjerde kommaavgrensede feltet skal v re navnet pa DB2-forekomstseieren (tsminst1), og verdien i det femte feltet er stedet der SQL-biblioteket ble opprettet. A v re som sqllib katalogen er bare opprettet i forekomsten katalogen, vi er i stand til a bestemme at / home / tsminst1 er forekomsten katalogen. Husk at hvis flere forekomster er definert pa denne verten, vil informasjon om hver av disse forekomstene bli vist i «db2greg-dump» -utgangen.

DB2 system database katalog.

Systemdatabase-katalogen er der DB2 registrerer informasjon om alle lokale og eksterne databaser som er katalogisert til denne spesifikke DB2-forekomsten. I et Tivoli Storage Manager-servermiljo registreres kun informasjon om den lokale TSMDB1-databasen i systemdatabasekatalogen. Oppforinger for TSMDB1-databasen er opprettet i systemdatabase-katalogen nar databasen er katalogisert; enten implisitt via kommandoen CREATE DATABASE (f.eks. dsmserv-format) eller eksplisitt via katalogen CATALOG DATABASE.

Systemdatabase-katalogen er opprettet i en underkatalog under DB2-forekomstkatalogen og kan identifiseres ved hjelp av folgende bane:

DB2 lokal database katalog.

Den lokale databasekatalogen er der DB2 registrerer informasjon om alle databasene som er definert pa den lokale verten. I et Tivoli Storage Manager-servermiljo inneholder den lokale databasekatalogen kun informasjon om TSMDB1-databasen som er definert pa den verten. Oppforinger for TSMDB1-databasen opprettes kun i den lokale databasekatalogen nar databasen er definert.

DB2 lokal database katalog er ogsa ofte definert i, eller en underkatalog i, DB2-forekomsten katalogen. Den lokale databasekatalogen er opprettet pa stedet som er angitt av konfigurasjonsparameteren for standarddatabasestien (DFTDBPATH) pa tidspunktet da databasen er definert. Den nav rende verdien for konfigurasjonsparameteren DFTDBPATH kan bestemmes ved a utfore kommandoen ‘db2 get dbm cfg’, som vist nedenfor:

$ db2 fa dbm cfg | grep -i dftdbpath.

Standard databasebane (DFTDBPATH) = / tsminst1.

I tilfelle at ingen verdi er definert for DFTDBPATH-parameteren, er den lokale databasekatalogen som standard opprettet i hjemmekatalogen for DB2-forekomstseieren. Den lokale databasekatalogen kan ogsa identifiseres ved hjelp av folgende katalogstruktur:

Hvis du for eksempel antar et DB2-forekomstnavn pa ‘tsminst1’ og en lokal databasekatalog av ‘/ home / tsminst1’, forventer vi a se eksistensen av folgende katalogbane:

Kategorier.

Tag Cloud.

WP Cumulus Flash tag cloud av Roy Tanck krever Flash Player 9 eller bedre.