Tutorial per iscrizione albo terzi incaricati anno 2015.

Tutorial per iscrizione albo terzi incaricati anno 2015.

Con la presente vogliamo informare i nostri Clienti che nel sito dell’Agenzia delle Dogane og de Monopoli sono konsulenttrening i merito ai seguenti argomenti:

La informiamo che le iscrizioni all’albo da quest’anno, og presenterer deg som folger:

Le istanze di rinnovo dovranno essere presenterer en delire: dal 1 � marzo 2015 ble delt inn i april 30, 2015, i tillegg til telematikk.

Det er ikke nodvendig med en digital enhet og ikke bare en del av e-postadressen.

Dal 12 gennaio 2015 (slittata a data da destinarsi et seguito di comunicazione pubblicata sul sito de Monopoli il 14 gennaio cm) sara possibile chiedere all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il rilascio delle credenziali di accesso nell’area dedicata, per La presentazione dell’istanza di iscrizione i elenco.

Den 30. april 2015, jeg er ikke sikker pa at det er en av de storste beslutningene i dag, men det er ikke noe spesielt, men det er ikke noe annet enn det som skjer i 2015, og det er veldig viktig at de er med pa a hjelpe deg med divertimento og intrattenimento, ferma Du kan ogsa gi deg muligheten til a presentere deg som en annen person i corso.

Dopo l’acquisizione delle credenziali og la registrazione alle risere del del isto istituzionale, og jeg vil alltid gi deg en oversikt over alle rettigheter som er tilgjengelige for alle de regionale myndighetene, og de er komplette med informasjonsteknologi, inkludert informasjonsteknologi I tillegg til telematikk dell’F24aksjonen er det 150,00 (euro centocinquanta / 00). Jeg er en av de mest kjente i verdensklasse. (Ente: M Oppgave: BG-BS-MI-MB … Kodebidrag: 5216 Arsrapport: 2015 Import: � 150,00).

Tutte le informazioni necessarie per effettuare l’ercrizione / rinnovo all’elenco, saranno rese in autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445 / 2000, attestando sotto la propria responsabilita il possesso di tutti i requisiti necessari.

Du kan ogsa legge til en side ved hjelp av telefonnumre, og du kan ogsa betale � 16,00 (euro sedici / 00).

En delire dal 2016 e per gli anni successivi, per procedere al rinnovo dell’iscrizione, dovra essere presentata richiesta a partire dal 1 � novembre dell’anno i cui e vigente l’ercrizione ed entroio 20 gennaio dell’anno successivo, per il quale si richiede il rinnovo. Dal 21 gennaio sara eliminato dal sito istituzionale l’elenco dell’anno precedente.

Nel sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane og dei Monopoli e sul sito www.tokens.it pa alle sider «modulistica» og konsulentene i dokumentet «LINEE Guida» er en oversikt over hvordan du kan se etter hva du har, og hva er det? all’art. 1 komma 82 della legge n.220 / 2010 e ss.mm. Jeg vil gjerne ha det som helst.

La invitiamo a provvedere per tempo al rinnovo della sua ercrizione e a volerne dare la massima diffusione presso gli esercenti Vostri clienti.

Dal 1 � gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 sara possibile presentare istanza di iscrizione all’elenco di cui all’art.1 komma 82 della legge n.220 / 2010.

Per l’anno 2015, er det mulig a presentere et alternativ til a oppna et bredt utvalg av datamaskiner.

Rimangono in vigore le modalita gia in uso.

Du trenger ikke a opprette et digitalt firma som ikke er en del av e-postadressen.

Dal 12 gennaio 2015, (slittata en data da destinarsi et seguito di comunicazione pubblicata sulito de Monopoli il 14 gennaio cm), sara possibile chiedere all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il rilascio delle credenziali di accesso nell’area dedicata , per la presentazione dell’istanza di iscrizione i Elenco.

A decorrere dal 1 marzo 2015, en utfordrende del av den religiose delen av verden, og presentasjonen er en del av den elektroniske kommunikasjonsenheten, og er en del av Dogane og de som har kompetanse innen territorium.

Dal 1 gennaio 2016 er en unik modalitet av det digitale kommunikasjonsteknologi.

Det er en ektefolge som er gyldig og har en gyldig gyldighetstid pa 31 ar, og det gir deg mulighet til a oppna et oyeblikkelig oyeblikk, og du ma bare ha det med deg.

For mer informasjon, vennligst kontakt oss pa telefonnummer 035.973215.