Produktstotte for: Throttles – & gt; Duplex Radio Utstyrt Super Throttle (DT402D)

Produktstotte for: Throttles – & gt; Duplex Radio Utstyrt Super Throttle (DT402D)

DT402D er var toppmoderne Duplex Radio Super Throttle. DT402D gir deg direkte kontroll over to lokasjoner av gangen, med alle de kraftige funksjonene og fleksibiliteten som serios modell railroaders etterspor. DT402D supergass er designet for a handtere nesten alle aspekter av layoutkontroll. Du kan kjore tog og besta, styre opptil 30 funksjoner som lyd, programdekodere, sette opp og bruke ruter, og mye mer. Ikke mer plugge inn for a fa kjorer!

24 artikler funnet for DT402D.

Nar jeg kobler en DT402D-gasspjeld til LocoNet ved hjelp av en DCS240 som min kommandostasjon, blinker den pa skjermen som vanlig, og den forsvinner og fortsetter a nullstilles. Pass pa at du har et ladet batteri installert i DT402D. DT402D forsoker a sla pa RF24-radioen i gasspjeldet og registrere seg med UR92. Uten batteri kan det ikke trekkes nok strom fra LocoNet til a fullfore denne prosedyren. Hvis du planlegger a bruke DT402D som en tethered gasspjeld, anbefales det at du bruker gassinnstillinger for a sla av dupleksradio-funksjonene pa gassene. Trykk OPTN.

Bli med din gasspor til dupleksgruppen 1. Koble til en DT402D dupleks radiostrom med et installert batteri til den fremre RJ12-kontakten pa UR92 i ca 2 sekunder. 2. Koble DT402D fra LocoNet-kontakten. DT402D viser kort et Duplex-gruppenavn pa 8 tegn og kanalnummeret som brukes av UR92-gruppen. Det faktiske Duplex-gruppenavnet er ikke viktig pa dette punktet, det brukes ganske enkelt av DT402D til a bli med i denne dupleksgruppen pa den spesielle Duplex-kanalen (# 11 til # 26). 3. Na som DT402D har sluttet seg til Duplex-gruppen,.

Merknader om IPL-oppdatering DT402-gasspjeld til R2 DT402-gasspjeld kan oppdateres til R2 ved hjelp av en kompatibel PC-tilkobling, inkludert DCS240 og PR3. Pass alltid pa at du bruker den nyeste versjonen av DigiIPL for a oppdatere maskinvaren din. Ved oppdatering av DT402D-gasspjeldene ma RF24-modulen ogsa oppdateres til den nyeste RF24-firmwaren. Etter oppdatering av DT402 til R2 anbefales det at du tilbakestiller gassen til fabrikkinnstillingen. Hvis du opplever problemer med oppdatering av DT402-gasspjeldet, kan IPL-oppdateringsprosessen gjentas for a lose eventuelle problemer. Noen ganger kjorer oppdateringen to ganger eller 3.

DT402 R2 Utgivelsesmerker Tilgang til utvidede plasser Ved a oppdatere DT402 til R2 far du tilgang til utvidede spor i DCS240 Advanced Command Station. Tilgang til disse utvidede sporene er bare tilgjengelig nar innstillingene for IR og Radio (RF1) er satt til OFF i gasspaken. Dette betyr at gasspjeld som fungerer i IR-modus eller Simplex Radio, ikke vil ha tilgang til de utvidede sporene. Simplex radiostroyter (DT402R) vil ha tilgang til utvidede spor hvis radio (RF1) er avstengt og gasspaken er koblet til. Det anbefales at gassene tilbakestilles etter at du har oppgradert fastvaren til R2. Av .

Digitrax Duplex Wireless Funksjonsdiagnose og feilsokingsprosess: Duplex Bakgrunn: Digitrax Duplex-radiosystemet er en toveis radiokobling som kobler tradlose gasspjeld (DT402D & UT4D) via en UR92 til LocoNet. Den opererer pa en av 16 brukervalgte kanaler i 2,4 GHz Wi-Fi-frekvensbandet. FCC-regler krever at alle WI FI-enheter, inkludert RF24 Duplex-transceiverne (del av Digitrax Duplex-gasspjeld og UR92), opererer samvirke i dette 2,4 GHz-bandet og ma godta det tradlose miljoet er tilstede. Dette betyr at det ikke er noen garanti for at Digitrax Duplex vil fungere i alle situasjoner eller at den vil.

Dette er en funksjon som forhindrer at den samme adressen er valgt pa flere gasspjeld og skaper uventede operasjoner. Nar du stjeler er du virkelig stjele kontrollen av lokomotivet i stedet for a dele den. Nar du bruker en DT402 R2-gasspjeld med en avansert kommandostasjon med utvidede spor, er hver gass-ID tilknyttet de lokale adressene den har valgt. Med en nar du velger en Loco som er valgt pa en annen gasspjeld, vil den andre gasspaken ta eierskap til Loco, og den vil bli avvalgt fra forste gasspjeld. Ved forste gasspjeld vises & ldquo; StealZap & rdquo; som betyr at den har.

DCS240 tilbyr 400 lokomotivspor og kan stotte opptil 400 gasspjeld. Disse sporene kan brytes ned i standardspor og utvidede spor. Det er 120 standardspor i DCS240, disse sporene er tilgjengelige med en hvilken som helst Digitrax-gasspjeld. Det er ytterligere 280 utvidede spor tilgjengelig for DT402 R2 (tethered og Duplex) og senere gasspjeld. DCS240 identifiserer gasspjeldet som brukes og tilordner og justerer sporene tilsvarende. Utvidede kapasitetsgasspor blir gitt de utvidede sporene forst, slik at standardsporene er tilgjengelige for eldre gasspjeld. Alt dette gjores i bakgrunnen og vilje.

Angi Duplex-gruppenavn Du kan bruke DT402D til a redigere UR92s Duplex-gruppenavn til en du foretrekker. V r oppmerksom pa at denne endringen er valgfri, og fabrikkinnstillingen UR92 vil alltid fungere ut av boksen. Du bor ha alle UR92-er koblet til for du endrer gruppenavnet, eller de vil automatisk omforhandle og kan endre det foretrukne navnet til en standard. 1. Koble DT402D til den fremre RJ12-kontakten pa en hvilken som helst UR92 pa LocoNet 2. Pa DT402D trykker du pa & ldquo; opTN & rdquo; nokkel og deretter & EDIT & rdquo; nokkel. 3. Duplex-gruppenavnet pa 8 tegn vil.

DCS240 FAQ Jeg far en & StewZap & rdquo; eller melding pa min DT402 rev 2 gasspjeld. Hva er dette? Dette er en funksjon som forhindrer at den samme adressen er valgt pa flere gasspjeld og skaper uventede operasjoner. Nar du stjeler er du virkelig stjele kontrollen av lokomotivet i stedet for a dele den som det var tilfelle for DCS240 og DT402 R2-firmware ble utgitt. Nar du bruker en DT402 R2-gasspjeld med en avansert kommandostasjon med utvidede spor, er hver gass-ID tilknyttet de lokale adressene den har valgt. Nar du velger en lokalitet som er valgt pa.

UR92 sendes fra fabrikken med standard Duplex Group standard radiokanal satt til 11. Du kan velge kanaler 11 til 26 for radiokanalen. 1. Plugg en DT402D-gasspjeld inn i UR92. 2. Trykk pa EXIT-tasten. 3. Trykk pa OPTN-tasten og deretter pa EDIT-tasten. 4. Trykk pa Y / + -tasten for a oke kanalnummeret, eller 5. Trykk pa N / – tasten for a redusere kanalnummeret. I eksemplet nedenfor har vi endret gruppenavnet til JBS & J RR og angitt 21 for kanalnummeret. 6. Gjenta trinn 4 eller 5 til.

Angi kanal for tosidig gruppe: Du kan bruke denne funksjonen til a flytte duplekskanalen vekk fra mulig signalforstyrrelse. 1. Koble DT402D til den fremre RJ12-kontakten pa en hvilken som helst UR92 pa LocoNet. 2. Pa DT402D trykker du pa OPTN-tasten og deretter EDIT-tasten. 3. Duplex-gruppenavnet pa 8 tegn vises i displayet. 4. Bruk R-reguleringsknappen for a endre den forste tegnverdien. Det vil blinke som det er forandret. Nar onsket tegn er sett, bruk L Throttle-knappen for a bevege seg over og velg et tegn som skal endres. .

Oppdaterer og bruker DT402R R2 og DT402 IR R2 gasspjeld med DCS240. Tilgang til utvidede spor i DCS240 er bare tilgjengelig for Tethered DT402-gasspjeld med IR og Radio (RF1) gassalternativer satt til av og DT402D-gasspjeld. Som standard er disse alternativene satt til OFF i DT402 R2. DT402R-gasspjeldene har tilgang til utvidede spor i DCS240 hvis IR- og Radio (RF1) -gassalternativene er slatt av. DT402R vil fortsatt operere i simplex-radiomodus med DCS240, men det vil bare ha tilgang til standardspor. Praktisk sett betyr dette at du har to alternativer for.

1. Koble DT402-serien til et fungerende Digitrax LocoNet-system eller et annet LocoNet-kompatibelt system, og du er klar til a komme i gang! Du kan bruke hvilken som helst LocoNet-kontakt pa systemet. 2. Etter at du har koblet DT402 til LocoNet, vil du raskt se DT402-skjermen: Dette skjermbildet viser gasspjeldtypen: DT402I, DT402R eller DT402D og programvareversjonsnummer. Den vises i noen sekunder hver gang du slar pa DT402. 3. DT402D vil da oyeblikkelig vise Duplex-gruppenavnet og radiokanalen. 4. Neste vil du se stromindikatoren.

Muligheten til en rekke Digitrax-gasspjeld a samarbeide med layout utstyrt med en rekke tradlose teknologier, er en del av skjonnheten i LocoNet. Med LocoNet er det enkelt a legge til komponenter i systemet og fa dem alle sammen. Digitrax infrarod gasspjeld vil fungere pa en hvilken som helst oppsett utstyrt med UR90 infrarode mottakere, UR91 simplex mottakere og / eller UR92 dupleks transceivere. Alle disse panelene er utstyrt med infrarode mottakere. Alle gjeldende modeller Digitrax-gasspjeldene har infrarode emittere som vil fungere tradlost med ethvert panel som har en infrarod mottaker. Alle gjeldende Digitrax-gasspjeld kan ogsa brukes.

A legge til UR92s vil gi bedre signaldekning for komplekse oppsett. Hvis du legger til mer enn en UR92, ma du koble alle enhetene for du endrer Duplex-gruppenavnet eller kanalnummeret, eller du vil fa enhetene automatisk a forhandle om disse verdiene med hver tillegg. 1. Legg til UR92 (s) til LocoNet. (Se UR92 Installasjonsartikler, under.) 2. Etter at du har lagt til ekstra UR92-tall, bruk DT402D til a sla av strommen til AV-oppsett og sla deretter strommen pa igjen. Dette tvinger alle UR92-ene til a automatisk forhandle et felles og permanent enkelt Duplex-gruppens navn og kanalnummer. .

Velge et lokomotiv-sikkerhetsvalg Nar den ikke er koblet til, fungerer DT402 (IR only) og DT402R (IR og Simplex Radio) som enveis sendere. DT402 og DT402R ma kobles til LocoNet for a velge en tilgjengelig lokomotivadresse. Etter at en adresse er valgt, kan du koble fra LocoNet og kjore de valgte adressene med infrarod eller simplex-radio. Gasset vil automatisk konvertere til infrarod eller simplex-radio for alle hastigheter, retning, funksjon, programmeringsmodus programmering og bytte kommandoer. DT402D-gasspjeldet har full dupleksradiofunksjonalitet. Nar 402D er konfigurert til a kommunisere med en UR92, har den full funksjonaliteten til.

Feilsoking av installasjonen For a fa best mulig ytelse ut av dupleksradioinstallasjonen, ga rundt i oppsettet og sjekk Duplex-operasjonen for a sikre fullstendig signaldekning. Avhengig av oppsettstorrelse og geometri og omgivende materialer er det ofte mulig a flytte UR92 (e) for bedre a dekke dodspotene. Eksperimentering med UR92-plassering vil vanligvis gi en posisjon som er best for de fleste layouter. V r oppmerksom pa at DT402D-orientering og kroppsstilling ogsa kan pavirke rekkevidde og mottak. Pa sv rt store layouter eller layouter med problemomrader, er det mulig a legge til flere enn en UR92. Legger til ekstra enheter.

Hva er forskjellen mellom Simplex og Duplex tradlose operasjoner, og hva er fordelene med hver? Digitrax DT400R, DT402R og UT4R-gassene opererer ved 916,5 MHz radiofrekvensen. Disse gassene bruker bade UR91 for radiokommunikasjon. DT402D og UT4D opererer pa 2,4 GHz. De krever UR92 for radiokommunikasjon. Flyttingen til Duplex er ment a forbedre radioperasjonen og legge til radioprogram. Simplex (UR91) og Duplex (UR92) kan fungere pa samme layout uten problemer eller forstyrrelser med hverandre. Med dupleksradio: Du velger og driver lokomotiver uten a plugge inn. Du vil sende lokomotiver.

Konfigurere passordet for tosidig gruppe UR92 sendes fra fabrikken med standard Duplex-gruppepassordet 0000, verdien som deaktiverer passordkrav. Du kan ha en anledning nar du opererer i et multisystem-miljo nar du kanskje vil begrense tilgangen til oppsettet og operativsystemet via en tullfri dupleksgass. Passordet for Duplex-gruppen kan aktiveres eller endres: 1. Plugg en DT402D-gasspjeld inn i UR92. 2. Trykk pa EXIT-tasten. 3. Trykk pa OPTN-tasten og deretter pa EDIT-tasten. 4. Skriv inn et firesifret nummer ved hjelp av tallene pa tastaturet (0001-9999). I.

Folgende diagram angir: Hvilken Digitrax-gasspjeld (DT400, DT400R, DT402, DT402R, DT402D, DT500, DT500D, UT4, UT4R og UT4D) Fungerer med hvilket LocoNet-grensesnitt gasspjeldpanel (Universal Panel, UR90, UR91 og UR92) typer kommunikasjon (Tethered, IR-modus, Simplex Radio eller Duplex Radio). Gassgrensesnittdiagram Gassplugg UR90 IR-modus UR91 Tethered UR91 IR-modus UR91 Simplex Radio UR92 Tethered UR92 IR-modus UR92 Dupleksradio DT400 Ja Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja Nei DT402 Ja Ja Ja Ja Ja Nei Ja.

Super Empire Builder Starter-settet inneholder: DB150, som er systemets DCC-kommandostasjon. Den genererer DCC-signalene som styrer dekodere og andre enheter pa layoutet ditt. DB150 er ogsa en DCC-booster. Boosters mottar DCC-signaler fra kommandostasjonen, forsterker dem og legger dem pa sporet sammen med strommen fra transformatoren for a kjore lokomotivene. Du kan ha flere boosters pa layoutet ditt for a gi ekstra kraft til a kjore flere locos. Avhengig av settet, er det enten en DT402 eller DT402D (dupleks radiostast), som er DCC-gasspjeldet som.

Kan jeg legge til Radio og IR til Zephyr Xtra? Yes.Adding radio og / eller IR til Zephyr og Zephyr Xtra er det samme som a legge det til et annet eksisterende Digitrax-layout eller Digitrax Starter Set. Digitrax tilbyr InfraRed, Duplex Radio og Simplex Radio-systemer for tradlos drift. En hvilken som helst kombinasjon av disse tradlose metodene kan brukes pa samme layout samtidig. Infra Red Wireless OperationAlle gjeldende Digitrax-gasspjeldene er infrarode kapasitet (InfraReady) fordi de kommer fra fabrikken utstyrt med IR-emittere som kreves for a sende IR-informasjon til LocoNet . For a bruke denne funksjonaliteten trenger du bare a.

Nar du legger til tosidig radio, er infrarod eller simplex-radio til ditt eksisterende Digitrax-system enkel pa grunn av LocoNet. InfraRedDu har sannsynligvis allerede en DT300, DT400, UT4 eller DT402-serie gasspjeld. Alle disse er «InfraReady.» Disse kommer alle med to IR-emittere forhandsinstallert. Alt du trenger a legge til for IR-operasjon er en eller flere UR90-infrarode mottakere i oppsettet. De fleste oppsett krever flere UR90s fordi det infrarode signalet er synlinje. Dette betyr at mottakeren din vil trenge en synbane til gasspjeldene. Simplex RadioDigitrax-gasspjeld med en «R» pa slutten av delenummeret er simplex-radio.

Kan jeg legge til Radio og IR til min Big Boy? Yes.Adding radio og / eller IR til Big Boy er det samme som a legge det til et annet eksisterende Digitrax-layout eller Digitrax Starter Set. Digitrax tilbyr InfraRed, Duplex Radio og Simplex Radio-systemer for tradlos drift. En hvilken som helst kombinasjon av disse tradlose metodene kan brukes pa samme layout samtidig. Infra Red Wireless OperationAlle gjeldende Digitrax-gasspjeldene er infrarode kapasitet (InfraReady) fordi de kommer fra fabrikken utstyrt med IR-emittere som kreves for a sende IR-informasjon til LocoNet . For a bruke denne funksjonaliteten trenger du bare a legge til en.

Abonner pa Digitrax.

Bli med Digitrax.

Yahoo! Brukergruppe.

&kopiere; Copyright 2018 Digitrax, Inc. Alle rettigheter reservert.