Mac Pro (midten av 2012 og tidligere): Hvordan fjerne eller installere minne.

Mac Pro (midten av 2012 og tidligere): Hvordan fjerne eller installere minne.

L r hvordan du fjerner minne fra eller installerer minne i Mac Pro-datamaskinen din (midten av 2012 og tidligere). Merk: Det er forskjellige instruksjoner for Mac Pro (sen 2013).

Velg modell.

Fra Apple ( ) -menyen, velg Om denne Macen. Klikk pa Mer info. Velg maskinvare fra listen Innhold. Finn «Antall prosessorer» under Maskinvareoversikt. Den quad-core og 6-core Mac Pro har en CPU og 8-kjerne og 12-core Mac Pro har to CPUer.

Gjeldende modeller.

Mac Pro (Mid 2012), Quad-core.

Mac Pro (midten av 2012), 6-kjerne.

Mac Pro (midten av 2012), 12-kjerne.

Minnespesifikasjoner.

Mac Pro (Mid 2012) datamaskiner har disse minnespesifikasjonene:

– Feilsokingskode (ECC)

– 72-biters bred, 240-pinners ECC-moduler.

– 36 ICs maksimum per ECC UDIMM.

Viktig: Apple anbefaler at du bruker Apple-godkjente DIMMer. DIMMer fra eldre Mac-maskiner kan ikke brukes i Mac Pro. Du kan kjope Apple-merket minne online fra Apple Store.

Selv om minnehastigheten til UDIMMS er 1333 MHz, vil de operere ved 1066 MHz eller 1333 MHz, avhengig av prosessoren i datamaskinen.

8GB RDIMMer stottes ogsa. Datamaskinen starter ikke hvis begge typer DIMMS er installert pa samme datamaskin. For mer informasjon, se Mac Pro (midten av 2010): Registrert DIMM-stotte.

Fjerner eller installerer minne.

Trinn 1: Bestem hvilken Mac Pro du har.

Velg Apple ( ), og deretter Om denne Macen fra menyen overst til venstre. Klikk pa Mer info. Velg maskinvare fra listen Innhold. Finn antall prosessorer i maskinvareoversikt. Den quad-core og 6-core Mac Pro har en CPU og 12-core Mac Pro har to CPUer.

Trinn 2: Fjern sidepanelet.

For du apner Mac Pro, ma du sla den av ved a velge Sla av fra Apple-menyen ( ).

Merk: Sla alltid av Mac Pro for du apner den for a unnga a skade dens interne komponenter eller komponentene du vil installere. Ikke apne Mac Pro eller forsok a installere elementer inni den mens den er pa. Vent 5 til 10 minutter for a la de interne komponentene i Mac Pro avkjoles.

Advarsel: La Mac Pro kjole seg ned for du berorer de interne komponentene, noe som kan v re veldig varmt. Beror metallet pa utsiden av Mac Pro for a tomme statisk elektrisitet.

Merk: Tom alltid statisk for du berorer deler eller installer komponenter inne i Mac Pro. For a unnga a generere statisk, ma du ikke bevege deg rundt i rommet til du er ferdig med a installere kortene, minnet eller den interne lagringsenheten og bytte sidepanelet.

Merk: For a unnga skade pa interne komponenter eller komponentene du vil installere, ma du alltid koble fra Mac Pro. Ikke prov a installere gjenstander mens den er koblet til. Hold sidepanelet og loft lasen pa baksiden.

Viktig: Hold sidepanelet trygt og fjern det.

Trinn 3: Installer minnet.

I en Quad-Core eller 6-Core Mac Pro (midten av 2012):

Skyv lasene pa prosessorbrettet til de delvis apnes.

Merk: Hvis du installerer forskjellige DIMM-dimensjoner i Mac Pro, folger du rekkefolgen i tabellen ovenfor. Hvis DIMM-konfigurasjonen du installerer ikke gir optimal ytelse, burde Memory Slot Utility vises pa skjermen og anbefale en forbedret konfigurasjon. For a bruke verktoyet igjen, ga til / System / Library / CoreServices / Memory Slot Utility.

Merk: For a unnga skade pa DIMM, hold det ved hjornene og ikke ror gullkontaktene eller andre komponenter.

I en Quad-Core eller 6-Core Mac Pro (midten av 2012):

Skyv lasene pa prosessorbrettet til de delvis apnes.

Merk: Hvis du installerer DIMM i forskjellige storrelser i Mac Pro, folger du rekkefolgen i tabellen. Hvis DIMM-konfigurasjonen du installerer ikke gir optimal ytelse, vises Memory Slot Utility pa skjermen og anbefaler en forbedret konfigurasjon.

Merk: For a unnga skade pa DIMM, hold det ved hjornene og ikke ror gullkontaktene eller andre komponenter.

Trinn 4: Bytt sidepanelet.

Merk: Bytt alltid pa sidepanelet etter at du har installert komponenter. Mac Pro-maskinen fungerer ikke riktig uten at sidepanelet er pa plass.

Viktig: Kontroller at lasen er opp nar du bytter sidepanelet. Hold sidepanelet sikkert slik at det forblir pa plass nar du trykker pa lasen.

Hold sidepanelet mot Mac Pro, og skyv lasen ned for a sikre sidepanelet.

Merk: Bytt alltid pa sidepanelet etter at du har installert komponenter. Mac Pro-maskinen fungerer ikke riktig uten at sidepanelet er pa plass.

Viktig: Kontroller at lasen er opp nar du bytter sidepanelet. Hold sidepanelet sikkert slik at det forblir pa plass nar du trykker pa lasen.

Hold sidepanelet mot Mac Pro, og skyv lasen ned for a sikre sidepanelet.

Gjeldende modeller.

Mac Pro (midten av 2010), Quad-core.

Mac Pro (midten av 2010), 6-kjerne.

Mac Pro (midten av 2010), 8-kjerne.

Mac Pro (midten av 2010), 12-kjerne.

Minnespesifikasjoner.

Mac Pro (midten av 2010) har disse minnespesifikasjonene:

– Feilsokingskode (ECC)

– 72-biters bred, 240-pinners ECC-moduler.

– 36 ICs maksimum per ECC UDIMM.

Viktig: Apple anbefaler at du bruker Apple-godkjente DIMMer. DIMMer fra eldre Mac-maskiner kan ikke brukes i Mac Pro. Du kan kjope Apple-merket minne online fra Apple Store.

Selv om minnehastigheten til UDIMMS er 1333 MHz, vil de operere ved 1066 MHz eller 1333 MHz, avhengig av prosessoren i datamaskinen.

8GB RDIMMer stottes ogsa. Datamaskinen starter ikke hvis begge typer DIMMS er installert pa samme datamaskin. For mer informasjon, se Mac Pro (midten av 2010): Registrert DIMM-stotte.

Fjerner eller installerer minne.

Trinn 1: Bestem hvilken Mac Pro du har.

Velg Apple ( ), og deretter Om denne Macen fra menyen overst til venstre. Klikk pa Mer info. Velg maskinvare fra listen Innhold. Finn antall prosessorer i maskinvareoversikt. Den quad-core og 6-core Mac Pro har en CPU og 8-kjerne og 12-core Mac Pro har to CPUer.

Trinn 2: Fjern sidepanelet.

For du apner Mac Pro, ma du stenge den ved a velge Apple ( ), og deretter Sla av.

Merk: Sla alltid av Mac Pro for du apner den for a unnga a skade dens interne komponenter eller komponentene du vil installere. Ikke apne Mac Pro eller forsok a installere elementer inni den mens den er pa.

Advarsel: La Mac Pro kjole seg ned for du berorer de interne komponentene, noe som kan v re veldig varmt.

Merk: Tom alltid statisk for du berorer deler eller installer komponenter inne i Mac Pro. For a unnga a generere statisk, ma du ikke bevege deg rundt i rommet til du er ferdig med a installere kortene, minnet eller den interne lagringsenheten og bytte sidepanelet.

Merk: For a unnga skade pa interne komponenter eller komponentene du vil installere, ma du alltid koble fra Mac Pro. Ikke prov a installere elementer mens den er koblet til.

Hold sidepanelet og loft sperren pa baksiden.

Viktig: Hold sidepanelet trygt og fjern det.

Trinn 3: Installer minnet.

I en Quad-Core eller 6-Core Mac Pro (midten av 2010)

Skyv lasene pa prosessorbrettet til de delvis apnes.

Merk: Hvis du installerer forskjellige DIMM-dimensjoner i Mac Pro, folger du rekkefolgen i tabellen ovenfor. Hvis DIMM-konfigurasjonen du installerer ikke gir optimal ytelse, burde Memory Slot Utility vises pa skjermen og anbefale en forbedret konfigurasjon. For a bruke verktoyet igjen, ga til / System / Library / CoreServices / Memory Slot Utility.

Merk: For a unnga skade pa DIMM, hold det ved hjornene og ikke ror gullkontaktene eller andre komponenter.

I en 8-kjerne eller 12-kjerne Mac Pro (midten av 2010)

Skyv lasene pa prosessorbrettet til de delvis apnes.

Merk: Hvis du installerer DIMM i forskjellige storrelser i Mac Pro, folger du rekkefolgen i tabellen. Hvis DIMM-konfigurasjonen du installerer ikke gir optimal ytelse, vises Memory Slot Utility pa skjermen og anbefaler en forbedret konfigurasjon.

Merk: For a unnga skade pa DIMM, hold det ved hjornene og ikke ror gullkontaktene eller andre komponenter.

Trinn 4: Bytt sidepanelet.

Merk: Bytt alltid pa sidepanelet etter at du har installert komponenter. Mac Pro-maskinen fungerer ikke riktig uten at sidepanelet er pa plass.

Viktig: Kontroller at lasen er opp nar du bytter sidepanelet. Hold sidepanelet sikkert slik at det forblir pa plass nar du trykker pa lasen.

Hold sidepanelet mot Mac Pro, og skyv lasen ned for a sikre sidepanelet.

Gjeldende modeller.

Mac Pro (tidlig 2009), Quad-core.

Mac Pro (tidlig 2009), 8-kjerne.

Minnespesifikasjoner.

Mac Pro (Early 2009) datamaskiner har disse minnespesifikasjonene:

– Feilsokingskode (ECC)

– 72-biters bred, 240-pinners ECC-moduler.

-36 ICs maksimum per ECC UDIMM.

Fjerner eller installerer minne.

Trinn 1: Bestem hvilken Mac Pro du har.

Velg Apple ( ), og deretter Om denne Macen fra menyen overst til venstre. Klikk pa Mer info. Velg maskinvare fra listen Innhold. Finn antall prosessorer i maskinvareoversikt. Quad-core og 6-core Mac Pro har en CPU og 8-kjerne Mac Pro har to CPUer.

Trinn 2: Fjern sidepanelet.

For du apner Mac Pro, ma du stenge den ved a velge Apple ( ), og deretter Sla av.

Merk: Sla alltid av Mac Pro for du apner den for a unnga a skade dens interne komponenter eller komponentene du vil installere. Ikke apne Mac Pro eller forsok a installere elementer inni den mens den er pa.

Advarsel: La Mac Pro kjole seg ned for du berorer de interne komponentene, noe som kan v re veldig varmt.

Merk: Tom alltid statisk for du berorer deler eller installer komponenter inne i Mac Pro. For a unnga a generere statisk, ma du ikke bevege deg rundt i rommet til du er ferdig med a installere kortene, minnet eller den interne lagringsenheten og bytte sidepanelet.

Merk: For a unnga skade pa interne komponenter eller komponentene du vil installere, ma du alltid koble fra Mac Pro. Ikke prov a installere elementer mens den er koblet til.

Viktig: Hold sidepanelet trygt og fjern det.

Trinn 3: Installer minnet.

I en Quad-Core Mac Pro (tidlig 2009)

Skyv lasene pa prosessorbrettet til de delvis apnes.

Merk: Hvis du installerer forskjellige DIMM-dimensjoner i Mac Pro, folger du rekkefolgen i tabellen. Hvis DIMM-konfigurasjonen du installerer ikke gir optimal ytelse, burde Memory Slot Utility vises pa skjermen og anbefale en forbedret konfigurasjon. For a bruke verktoyet igjen, ga til / System / Library / CoreServices / Memory Slot Utility.

Merk: For a unnga skade pa DIMM, hold det ved hjornene og ikke ror gullkontaktene eller andre komponenter.

I en 8-Core Mac Pro (tidlig 2009)

Skyv lasene pa prosessorbrettet til de delvis apnes.

Merk: Hvis du installerer DIMM i forskjellige storrelser i Mac Pro, folger du rekkefolgen i tabellen. Hvis DIMM-konfigurasjonen du installerer ikke gir optimal ytelse, burde Memory Slot Utility vises pa skjermen og anbefale en forbedret konfigurasjon.

Merk: For a unnga skade pa DIMM, hold det ved hjornene og ikke ror gullkontaktene eller andre komponenter.

Trinn 4: Bytt sidepanelet.

Merk: Bytt alltid pa sidepanelet etter at du har installert komponenter. Mac Pro fungerer ikke riktig uten at sidepanelet er pa plass.

Viktig: Kontroller at lasen er opp nar du bytter sidepanelet. Hold sidepanelet sikkert slik at det forblir pa plass nar du trykker pa lasen.

Hold sidepanelet mot Mac Pro, og skyv lasen ned for a sikre sidepanelet.

Gjeldende modeller.

Mac Pro (tidlig 2008)

Mac Pro (Original)

Minnespesifikasjoner.

Denne Mac Pro-modellen har disse minnespesifikasjonene:

– 72-biters brede, 240-polede moduler.

– 36 minne ICs maksimum per DIMM.

– Feilsokingskode (ECC)

Du bor installere FB-DIMMer i matchede par av samme storrelse og lik spesifikasjon. Bruk tabellen under og instruksjonene som folger som retningslinjer for DIMM-plassering.

Fjerner eller installerer minne.

Advarsel: La Mac Pro kjole seg ned i 5 til 10 minutter for du berorer de interne komponentene. Komponentene pa minnekortene kan v re veldig varme.

Trinn 1: Fjern sidepanelet.

Sla av Mac Pro.

Merk: Sla alltid av Mac Pro for du apner den for a unnga a skade dens interne komponenter eller komponentene du vil installere. Ikke apne Mac Pro eller forsok a installere elementer inni den mens den er pa.

Advarsel: La Mac Pro kjole seg ned for du berorer de interne komponentene, noe som kan v re veldig varmt.

Viktig: Tom alltid statisk for du berorer deler eller installer komponenter inne i Mac Pro. For a unnga a generere statisk, ma du ikke bevege deg rundt i rommet til du er ferdig med a installere kortene, minnet eller den interne lagringsenheten og bytte sidepanelet.

Merk: For a unnga skade pa interne komponenter eller komponentene du vil installere, ma du alltid koble fra Mac Pro. Ikke prov a installere elementer mens den er koblet til.

Viktig: Hold sidepanelet trygt og fjern det.

Trinn 2: Installer eller fjern minnekortene.

Ved a bruke tofingerhullene, trekk pa minnekortene for a fjerne dem, og legg dem pa en myk, ren klut med DIMMene vendt oppover.

Viktig: Nar du installerer eller fjerner DIMM, ma du ikke berore gullkontaktene pa DIMM-ene eller minnekortene.

Viktig: Installer alltid DIMMer som matchede par og i rekkefolgen som er vist nedenfor.

Trinn 3: Bytt sidepanelet.

Stativ Mac Pro opp og erstatt sidepanelet.

Viktig: Kontroller at lasen er opp nar du bytter sidepanelet. Hold sidepanelet sikkert slik at det forblir pa plass nar du trykker pa lasen.

L re mer.

Kontrollerer at datamaskinen din gjenkjenner det nye minnet.

Trykk pa stromknappen for a sla pa Mac Pro. Nar Mac OS-skrivebordet vises, velger du Apple ( ), deretter Om denne Macen og kontrollerer at den rapporterte mengden minne er riktig.

Hvis den rapporterte minnestorrelsen er feil, kan datamaskinen ha problemer med a gjenkjenne en minnemodul. Hvis dette skjer, sla av Mac Pro, kontroller modulspesifikasjonene i samsvar med kravene som er nevnt ovenfor, og gjenta instruksjonene for installering av minne for a sikre at modulene er riktig installert. Hvis du fortsatt har problemer, fjern minnet og konsulter stotteinformasjonen som fulgte med minnet, eller kontakt leverandoren som ga minnet.

Innkjopsminnet.

Nar du kjoper DIMMer til bruk i Mac-datamaskiner, ma du kontrollere at minnesleverandoren overholder JEDEC-spesifikasjonen for Joint Electron Device Engineering Council. Kontroller med minnesleverandoren at DIMMene stotter de riktige timemodiene, og at SPD-funksjonen (Serial Presence Detect) er riktig programmert, som beskrevet i JEDEC-spesifikasjonen.