Liste over gjoremal.

Liste over gjoremal.

Viser en liste over programmer og tjenester med deres Process ID (PID) for alle oppgaver som kjorer pa enten en lokal eller en ekstern datamaskin.

Parametre.

/ s Computer: Angir navnet eller IP-adressen pa en ekstern datamaskin (ikke bruk tilbakestrek). Standardinnstillingen er den lokale datamaskinen.

/ u Domain \ User: Kjorer kommandoen med kontoattillatelsene til brukeren spesifisert av bruker eller domene \ bruker. Standard er tillatelsene til gjeldende logget pa brukeren pa datamaskinen som utsteder kommandoen.

/ p Passord: Angir passordet til brukerkontoen som er angitt i parameteren / u.

/ fi FilterName: Angir typene prosess (er) for a inkludere eller ekskludere fra sporringen. Tabellen nedenfor viser gyldige filternavn, operatorer og verdier.

Enhver gyldig streng.

Eventuelt gyldig positivt heltall.

Eventuelt gyldig sesjonsnummer.

Enhver gyldig streng.

Gyldig tid i formatet hh: mm: ss. Mm og ss parametrene skal v re mellom 0 og 59 og hh kan v re en gyldig usignert numerisk verdi.

Eventuelt heltall.

Enhver gyldig streng.

Enhver gyldig streng.

Enhver gyldig streng.

/ m [Modulnavn]: Angir a vise modulinformasjon for hver prosess. Nar en modul er spesifisert, vises alle prosessene som bruker modulen. Nar en modul ikke er spesifisert, vises alle prosessene for alle modulene. Kan ikke brukes med parameteren / svc eller / v.

/ svc: Viser all serviceinformasjon for hver prosess uten trunking. Gyldig nar parameteren / fo er satt til TABLE. Kan ikke brukes med parameteren / m eller / v.

/ v: Angir at verbose oppgaveinformasjon skal vises i utgangen. Kan ikke brukes med parameteren / svc eller / m.

Oppgavelisten er en erstatning for TList-verktoyet.

Folgende eksempler viser hvordan du kan bruke oppgavelistekommandoen:

oppgaveliste / v / fi «PID gt 1000» / fo csv.

oppgaveliste / fi «USERNAME ne NT AUTORITY \ SYSTEM» / fi «STATUS eq kjorer»

oppgaveliste / v / fi «STATUS eq running»

oppgaveliste / s srvmain / u maindom \ hiropln / p p @ ssW23 / nh.

Formatering legenden.

Informasjon som brukeren ma levere.

Elementer som brukeren ma skrive noyaktig som vist.

Parameter som kan gjentas flere ganger i en kommandolinje.

Mellom seler (); valg skilt av ror (|). Eksempel:

Sett med valg som brukeren ma velge bare en.