Linux Kernel Boot Parameters.

Linux Kernel Boot Parameters.

Avledet fra kjerneparametere.txt i Linux-kilden.

Kernelparametre.

Folgende er en konsolidert liste over kjerneparametrene som implementert (for det meste) av __setup () makroen og sortert i ordboken engelsk ordbok (definert som a ignorere alle tegnsetting og sortering av sifre for bokstaver i en saksensitiv mate) og med beskrivelser hvor kjent .

Modulparametere for lastbare moduler er bare angitt som parameternavn med valgfritt ‘=’ og verdi som passende, for eksempel:

modprobe usbcore blinkenlights = 1.

Modulparametere for moduler som er innebygd i kjernekilden, er spesifisert pa kjernekommandolinjen med modulnavnet pluss ‘.’ pluss parameternavn, med ‘=’ og verdi hvis det er aktuelt, for eksempel:

Hyphens (bindestreker) og understreker er ekvivalente i parameternavn, sa.

log_buf_len = 1M print-fatal-signals = 1 kan ogsa angis som.

Dette dokumentet er kanskje ikke helt oppdatert og omfattende. Kommandoen «modinfo -p $» viser en nav rende liste over alle parametere for en lastbar modul. Lastbare moduler, etter at de er lastet inn i lopekjernen, avslorer ogsa parametrene i / sys / module / $ / parameters /. Noen av disse parameterne kan endres ved kjoring med kommandoen «echo -n $> gts / module / $ / parameters / $».

Parametrene som er oppfort nedenfor, er bare gyldige hvis visse kjernekonstruksjonsalternativer ble aktivert, og hvis den aktuelle maskinvaren er til stede. Teksten i firkantede parenteser i begynnelsen av hver beskrivelse angir restriksjonene der en parameter gjelder:

I tillegg indikerer folgende tekst at alternativet:

Parametre betegnet med BOOT tolkes faktisk av oppstartsladeren, og har ingen betydning for kjernen direkte. Ikke endre syntaxen til oppstartsladerparametere uten ekstremt behov eller koordinering med & lt; Documentation / x86 / boot.txt & gt ;.

Det er ogsa ark-spesifikke kjerneparametere som ikke er dokumentert her. Se for eksempel & lt; Documentation / x86 / x86_64 / boot-options.txt & gt ;.

Legg merke til at ALLE kjerneparametere som er oppfort nedenfor, er SAKSENSIV, og at et etternavn = pa navnet pa en hvilken som helst parameter angir at parameteren vil bli oppgitt som en miljovariabel, mens frav ret indikerer at det vil vises som et kjernearument som kan leses via / proc / cmdline av programmer som kjorer nar systemet er oppe.

Antall kjerneparametere er ikke begrenset, men lengden pa den komplette kommandolinjen (parametere inkludert mellomrom etc.) er begrenset til et fast antall tegn. Denne grensen er avhengig av arkitekturen og er mellom 256 og 4096 tegn. Den er definert i filen ./include/asm/setup.h som COMMAND_LINE_SIZE.

Endelig beskrives [KMG] -suffikset vanligvis etter et antall parameterv rdier for kjernen. Disse ‘K’, ‘M’ og ‘G’-bokstavene representerer de bin re multiplikatorene Kilo, Mega og Giga, tilsvarende henholdsvis 2 ^ 10, 2 ^ 20 og 2 ^ 30 byte. Slike brevforsinkelser kan ogsa helt utelates.