Kenwood KDC-452U hurtigstart manual.

Kenwood KDC-452U hurtigstart manual.

Se ogsa for Kenwood KDC-452U.

Beslektede handboker for Kenwood KDC-452U.

Sammendrag av innhold for Kenwood KDC-452U.

Side 1: Hurtigstartguide.

Ta opp serienummeret, som finnes pa baksiden av enheten, i de mellomrom som er angitt pa garantikortet, og i rommet som er angitt nedenfor. Se modell- og serienumre nar du ringer til din Kenwood-forhandler for informasjon eller service pa produktet. Modell KDC-X896 / KDC-BT852HD / KDC-X496 / KDC-452U / KMR-550U Serienummer.

Side 2: Innholdsfortegnelse.

Grunnleggende operasjoner. 5 relevant bruksanvisning som kan spille av musikk (CD / USB / iPod). 6 lastet ned pa http: //manual.kenwood. Lytter til com / utgaven / im344. PANDORA & # xAE; Internett-radio. 7 For a referere til Instruksjonsmanualen, en PC lastet med Microsoft & # xAE ;.

Side 3: For bruk.

& # X2022; Hvis du opplever problemer under installasjonen, kontakt din Kenwood-forhandler. & # X2022; Nar du kjoper tilleggsutstyr, ma du kontakte din Kenwood-forhandler for a sikre at de kan fungere med din modell og i ditt omrade. & # X2022; Tegn som samsvarer med ISO 8859-1 kan vises.

Side 4: Forberedelser.

Sla av Demonstrasjonsmodus nar frontplate bruker enheten for forste gang etter installasjon. (Kun KDC-X896 / KDC-BT852HD / KDC-X496 / KDC-452U) Trykk pa kontrollknappen for a avslutte demonstrasjonsmodusen nar meldingen «For a avbryte DEMO Trykk pa volumknappen & # x201D ;.

Side 5: Grunnleggende operasjoner.

Visning av valg Bluetooth-lyd (Funksjon av & # x201C; BT AUDIO & # x201D; Trykk pa [DISP] -knappen gjentatte ganger KDC-X896 / KDC-BT852HD) bytter mellom 5 (KDC-X896 / KDC-BT852HD / KDC-X496 / KDC-452U ) / 4 USB eller iPod & # x201C; USB & # x201D; eller & # x201C; iPod & # x201D; (KMR-550U) skjermtyper. PANDORA & # xAE; Internett-radio (Funksjon & # x201C; Pandora & # x201D; Du kan velge informasjonen som skal v re av iPhone & # xAE;)

Side 6: Spille av musikk (cd / usb / ipod)

Spille av musikk (CD / USB / iPod) [SRC] Kontrollknapp Skivefelt USB-terminal Spille av en plate Musikksok Sett inn en plate i Disc-sporet. Du kan soke etter sangen du vil. Nar den er satt inn, spilles kilden. byttes automatisk og avspilling Trykk pa [] -knappen.

Side 7: Pandora� Internet Radio.

4.0, start Internett-radioprogrammet for du velger PANDORA Internett-radiokilden. Tommelen opp Trykk og hold inne [PRESET] -knappen. Tommer ned KDC-X896 KDC-BT852HD Trykk og hold [] -knappen nede. KDC-X496 KDC-452U KMR-550U Trykk og hold inne [S.MODE] -knappen. Engelsk | 7.

Side 8: Siriusxm� «� Satellittuner.

Lytter til radioen / HD-radioen og # x2122; tuner / SiriusXM & # x2122; Satellittuner [SRC] [PRESET] Kontrollknapp Ved a velge en mottakerkilde kan du hente en onsket stasjon uten a bytte mellom band og / Trykk pa [SRC] -knappen for a velge & # x201C; HD eller tuner kilder. Maksimalt 6 stasjoner RADIO & # x201D; / & # x201C; TUNER & # x201D ;.

Side 9: Handfri ringe.

Funksjon av KDC-X896, KDC-BT852HD Handfri ringekontroll [] [] Ringe et nummer i telefonen Registrere en Bluetooth-enhet Du kan registrere Bluetooth-enheten i boken denne enheten. Sla telefonnummeret i telefonboken til din mobiltelefon.

Side 10: Installasjon, For installasjon.

& # X2022; Hvis du opplever et problem under installasjon (kun KDC-X896, KDC-BT852HD), kontakt din Kenwood-forhandler. & # X2022; Koble fra batteriets negative terminal for du installerer enheten .1 (3m) & # x2022; Isoler ukoblede ledninger med vinylband eller andre lignende materialer.

For god mottak ikke koble til – kontakten til en bakre utgangsterminal. For a sikre god mottak, merk pa & # x2022; Koble hoyttalerledningene riktig til folgende: Tilsvarende klemmer. Enheten kan & # x2022; Kommuniser med mobiltelefonen i a bli skadet eller ikke fungerer hvis du deler linjeavstandsavstanden pa 10 m (30 ledninger eller jordet dem til noe metall).

Side 12: Koble ledninger til terminaler.

Tilkobling av ledninger til terminaler Til SiriusXM Koble til kjoretoymaskin (tilleggsutstyr) Kun KMR-550U Til KCA-RC107MR / KCA-RC55MR (tilleggsutstyr) For a koble KCA- og # x2044; RC107MR / KCA-RC55MR, se KCA-RC107MR / KCA-RC55MR manualen. Hvit Til venstre venstre hoyttaler Hvit / Svart & # x2044; Grey & # x2022; Hoyttalerimpedans: 4 & # x2013; 8 & # x2126; Til hoyre hoyre hoyttaler Gra / Svart Gronn.

Koble til terminalen som er jordet nar telefonen ringer eller under Brown (Mute control wire) samtale. (Denne ledningen fungerer bare for MUTE KDC-X496, KDC-452U og KMR-550U.) For a koble Kenwood navigasjon & # x2044; system, se din navigasjon Orange / White manual.

Side 14: Installere / fjerne enheten.

Installere / ta av enheten Ikke-japanske biler Ta av hardgummirammen Ta inn fangstpinnene pa fjerningsverktoyet og losne de to lasene pa den ovre delen av rammen. Loft opp og trekk rammen fremover som vist pa figuren. Fang Boy flikene pa monteringshylsen Las.

Side 15: Installere mikrofonenheten, Vedlegg.

& # X2022; iPhone 4S mikrofon pa stedet & # x2022; iPhone 4 vist ovenfor. & # X2022; iPhone 3GS & # x2022; iPhone 3G & # x2022; iPhone For informasjon om kompatibilitet med Sla pa mikrofonen iPod / iPhone-programvare, besok www.kenwood. mot sjaforen. com / cs / CE / ipod /. Engelsk | 15.

Pour les Pr & # xE9; paratiffer. 18 fonctions qui ne sont pas expliqu & # xE9; es ici, voir le Mode d’emploi korrespondent qui peut & # xEA; tre Fonctionnement basique. 19 t & # xE9; l & # xE9; lade & # xE9; sur http://manual.kenwood.com/ Reproduksjon de la musique edition / im344. (CD / USB / iPod). 20 Hor konsulent le Mode d’emploi, un PC avec Microsoft & # xAE ;.

Side 17: Nettoyage Des Connecteurs, Manipulation Des Disques.

Kenwood. Bouton de r & # xE9; initialisering & # x2022; Lorsque vous achetez des accessories en option, vivie rifiez aupr’s de votre revendeur Kenwood que ceux-ci fonctionnent avec votre mod et dans et votre r & # xE9; gion. & # X2022; Les caract & # xE8; res samsvarer med & # xE0; l’ISO 8859-1 peuvent & # xEA; tre poster & # xE9; s. Fran & # xE7; ais | 17.

D & # xE9; Tachement / Remise en place de La premie er a bruke, og du kan ikke installere den for a installere & # xE9; vous devez d & # xE9; siveriver le modus de d & # xE9; monstration. (KDC-X896 / KDC-BT852HD / KDC-X496 / KDC-452U-uniquement) Hent quitter le modus d & # xE9; monstration, appuyez sur le bouton de commande Appuyez la lorsque le message «#: # x201C; For a avbryte DEMO Press.

KDC-BT852HD) 5 (KDC-X896 / KDC-BT852HD / KDC-X496 / USB eller iPod & # x201C; iPod & # x201D; KDC-452U) / 4 (KMR-550U) d’AFFICHAGE. Radio Internett PANDORA & # xAE; (Fontering & # x201C; Pandora & # x201D; Vous pouvez ainsi s & # xE9; lectionner les sp & # xE9; cifique des mod & # xE8; les iPhone & # xAE;) informasjon & # xE0; afficher. Reportez-vous & # xE0 ;.

Reproduksjon av musikk (CD / USB / iPod) Fint pour Molette de le disque [SRC] Kommandoer Borne USB & # xC9; couter un disque en reprendre la lecture. Innspillingen er en diskusjonsforesporsel som gir deg mulighet til a diskutere. Vous pouvez rechercher le morceau que vous Une fois le disque ins & # xE9; r & # xE9 ;, la kilde endring voulez & # xE9; couter.

Internett PANDORA. Du kan bare bruke [PRESET] og maintenez-la enfonc & # xE9; e. Du trenger ikke KDC-X896 KDC-BT852HD. Du kan ogsa bruke [] et maintenez-la enfonc & # xE9; e. KDC-X496 KDC-452U KMR-550U Appuyez sur la touche [S.MODE] og maintenez-la enfonc & # xE9; e. Fran & # xE7; ais | 21.

& # xC9; coute de la radio / du tuner HD Radio & # x2122; du-tuneren SiriusXM & # x2122; satellitt Molette de [SRC] [PRESET] kommandoen S & # xE9; lection d’une kilde radiostasjoner konfronteres. Ce-modus for a oppdatere differensiert og kildesorterer og kilder Appuyez sur la touche [SRC] pour radio (Radio, SiriusXM, tuner HD Radio, etc.) s & # xE9; lectionner & # x201C; HD RADIO & # x201D; / & # x201C; TUNER & # x201D ;.

Fonie sp & # xE9; cifique aux mod & # xE8; les KDC-X896, KDC-BT852HD T & # xE9; l & # xE9; phonie hovedbibliotek Molette de commande [] [] chargez-le & # xE0; deling av mobilenheten.) Enregistrement d’un dispositif Bluetooth Composition d’un num de rouge du regue enregistrere votre riph & # xE9; rique r & # xE9; pertoire t & # xE9; l & # xE9; phonique Bluetooth dans cet appareil. Sammensetningen av nummeret er ##################################################################################################### omdomen

& # X2022; Dette er en av de mest effektive matene. 1 (3 m) installasjon, konsulterer Kenwood. & # X2022; D & # xE9; connectez la borne n & # xE9; gative de la batterie avant d’installer l’appareil. & # X2022; Isolez les c & # xE2; er ikke tilkoblet til a gi deg en rask og palitelig matematikk.

deux bornes de sortie arri & # xE8; re (n’utilisez pas Hent obtenir une bonne r & # xE9; ception simultan & sorte avis et la sortie Hent forsikringsselskapet for a v re en av de mest krevende, re). For eksempel, sier du at du har folgende ord: C & # xE2; ble + de l’enceinte de gauche & # xE0; une & # x2022; Communiquez avec le t & # xE9; l & # xE9; telefon b rbar b res av sortie avant, ne connectez pas le & # xE0 ;.

Connexion des c & # xE2; bles aux bornes Tuner v & # xE9; hicule SiriusXM Connect (tilleggsutstyr og tilleggsutstyr) KMR-550U uniquement KCA-RC107MR / KCA-RC55MR (tilleggsutstyr og tilleggsutstyr) Hent tilkobling le p & # xE9; riph & # xE9; & # x2044; KCA-RC107MR / KCA-RC55MR, konsultasjon av modusen KCA-RC107MR / KCA-RC55MR. Blanc Vers le haut-parleur avant & # x2044; Blanc / Noir gauche Gris & # x2022; Imp & # xE9; dans av Vers le haut-parleur avant droit.

(Ce c & # xE2; ble ne fonctionne que pour le KDC-X496, MUTE KDC-452U og KMR-550U.) Hor effektuere sammenhengende med & # x2044; syst & # xE8; jeg navigerer Kenwood, consultez Orange / Blanc, men jeg er ikke sikker pa at jeg er i navigasjon. (Fil kommando d’a & # xE9; nuation) Vers le commutateur d ‘& # xE9; clairege du v & # xE9; hicule.

Installasjon / D & # xE9; innstilling av lydlosninger Ikke-japonaiserer Retrait du cadre en caoutchouc dur Ins & # xE9; rez les broches de saisie sur l’outil de d \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ‘ partie sup & # xE9; rieure du cadre. Soulevez et poussez le cadre vers l’avant, tel qu’illustr & # xE9 ;.

& # X2022; Installez le microphone aussi loin que En guide som er like god som mulig for d & # xE9; di & # xE9; & # XE0; Velg tilgjengelig tilgjengelig nettsted & # xE0; I adresse suivante: t & # xE9; l & # xE9; telefon. www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/. Tilbehoret Mod & # xE8; les d’iPod / iPhone pouvant & # xEA; tre connect & # xE9; s & # xE0; cet appareil Laget for & # x2022; iPod touch (fjerde generasjon)

Reproducere & # xF3; n de m & # xFA; sica instruksjonsmateriell tilgjengelig tilgjengelig (CD / USB / iPod). 34 http://manual.kenwood.com/edition/im344. Para konsulterer el Manuell de instruksjoner ser & # xE1; Escuchar la radio trenger du PC og du kan installere Internett PANDORA & # xAE; . 35 Microsoft & # xAE ;.

Side 31: Antes De Usar, Manejo De Los Discos.

Bot & # xF3; n de reinicio Notas & # x2022; Si tiene problemas durante la instalaci & # xF3; n, konsulterte en distributor Kenwood. & # X2022; Antes de komprar accesorios opcionales, konsultert en distributor av Kenwood for a se de beste funksjonene, men de er sa popul re. Espa & # xF1; ol | 31.

Side 32: Akkurat Del Reloj.

Desconecte el modo de demostraci & # xF3; n placa frontal cuando utnytte la unidad por primera vez despu’s de la instalaci & # xF3; n. (Solo til KDC-X896 / KDC-BT852HD / KDC-X496 / KDC-452U) Pulse-og-kontroll-kontrollen er en del av demostrasjonen, og det er et problem med Pulse El bot & # xF3; n de liberaci .

Side 33: Entrada Auxiliar.

Pulse el bot & # xF3; n [DISP] repetidamente para Audio de Bluetooth (Funci & # xF3; n de «BT AUDIO & # x201D; pasar entre 5 (KDC-X896 / KDC-BT852HD / KDC-X896 / KDC-BT852HD ) KDC-X496 / KDC-452U) / 4 (KMR-550U) tipos USB og iPod & # x201C; USB & # x201D; o & # x201C; iPod & # x201D; de visualizaci & # xF3; n. Radio pa Internett PANDORA & # xAE; (Funci & # xF3; n & # x201C; Pandora & # x201D; Utvider valg av informasjon og # xF3; n que del iPhone & # xAE;)

Reproducci & # xF3; n de m & # xFA; sica (CD / USB / iPod) Mando de Ranura for [SRC] kontrolldisker Terminal USB Reproducci & # xF3; n de un disco Pausa og reproducci & para diskos. Pulse el bot & # xF3; n [] par interrumpir o Du har introdusert en disko, og du kan gjerne sende det til en av de nyeste kambia-automasjonene.

Internett antar de utvalgte radioen pa Internett PANDORA. Pulgares er en Mantenga pulsado el bot & # xF3; n [PRESET]. Pulsklokker KDC-X896 KDC-BT852HD Pulse og mantenga pulsado el bot & # xF3; n KDC-X496 KDC-452U KMR-550U Pulse og mantenga pulsado el bot & # xF3; n [S.MODE]. Espa & # xF1; ol | 35.

Escuchar el sintonizador de radio / HD Radio «Sintonizador satelital SiriusXM & # x2122; Mando de [SRC] kontroll [PRESET] Selecci & # xF3; n er en av de mest effektive delene av alle de forente delene. En annen modo, sintonizador, og du er sikker pa at du har ulike bandasjer og pulseringsgrensesnitt, og [SRC] er valgt som «HD Fuentes del sintonizador» (Radio, SiriusXM, RADIO & # x201D; / & # x201C; TUNER & # x201D ;.

Funci & # xF3; n del KDC-X896 og KDC-BT852HD Dispositivo manos libres Behorig kontroll [] [] Marcaci & # xF3; n de un n & # xFA; mero de la Registrator un dispositivo Bluetooth Puede registrer deg selv Bluetooth agenda telefon & # xF3; nica en esta unidad. Marque el n & # xFA; mero de tel & # xE9; fono de la agenda telefon & # xF3; nica de su tel & # xE9; fono m & # xF3; vil.

(Solo KDC-X896, KDC-BT852HD) profesionales. & # X2022; Si tiene problemas durante la instalaci & # xF3; n, konsulterte en distributor Kenwood..1 (3 m) & # x2022; Desconecte el borne negativo de la bater er en antes de instalar la unidad.

Para una buena recepci & # xF3; n el conector + del altavoz er en av de ledende delene, uten konvertering, og garanterer at du mottar en & # xF3; n, tilkobling og el-konektor – du kan ogsa dele deg med: terminal de salida trasero. & # X2022; Comun & que; quese con el tel & # xE9; fono m & # xF3; vil dentro & # x2022; Konfigurer de kabler som ikke er tilkoblet til fjernkontrollen.

Conexi & # xF3; n de kabler en los terminalene Parameteren for kjoretoyet SiriusXM Connect (tilleggsutstyr) Tilkobling til KMR-550U Par KCA-RC107MR / KCA-RC55MR (tilleggsutstyr) & # x2044; Par kontekst KCA-RC107MR / KCA-RC55MR, konsultat manuell de KCA-RC107MR / KCA-RC55MR. Blanco Hacia el altavoz delantero & # x2044; Blanco / Negro izquierdo Gris.

(Este kabel solo funciona para el KDC-X496, MUTE KDC-452U og KMR-550U.) & # X2044; Para conectar el sistema de navegaci & # xF3; n Kenwood, consulte su manual de Naranja / blanco navegaci & # xF3; n. (kabel del reductor de luz) En avbruddskontroll av luces del vehiculus.

Side 42: Desmontaje De La Unidad.

Montaje y desmontaje de la unidad Auto & # xF3; viles no japoneses Ekstracci & # xF3; n del marco de goma r & # xED; Gida Enganche er deg som ############## nivel superior del marco. Suba el bastidor y deire de l’adelante tales se se indica en la imagen.

& # X2022; iPhone 4 el micr & # xF3; fono en el lugar & # x2022; iPhone 3GS er det du trenger. & # X2022; iPhone 3G & # x2022; iPhone Para obtener informaci & # xF3; n sobre la kompatibilidad de software iPod / iPhone, Gire el micr & # xF3; fono hacia el visite www.kenwood.com/cs/ce/ipod/. dirigent. Espa & # xF1; ol | 43.

Begrepet & # x201C; IC: & # x201D; for sertifisering / registrering JVC KENWOOD Corporation-nummer bare betyr at teknisk spesifikasjon for Industry Canada 2967-3, ISHIKAWA-MACHI ble oppfylt.

& # X2022; Bluetooth-ordmerket og logoer eies av & # x2022; Inneholder sendermodulen Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker. FCC ID: RKXFC6000S av JVC KENWOOD Corporation er under lisens. & # X2022; Inneholder transmittermodul Andre varemerker og handelsnavn er de som tilhorer IC: 5119A-FC6000S deres respektive eiere.