JUKI HZL-G-serien brukerhandbok.

JUKI HZL-G-serien brukerhandbok.

Se ogsa for JUKI HZL-G-serien.

Beslektede handboker for JUKI HZL-G-serien.

Innholdsfortegnelse for JUKI HZL-G-serien.

COMPuTER SEWINg MACHINE HZl-G-serien SERVICE Manual.

Side 2: Tilfor hundens hoyde, juster nalinngangspunktet.

6-2 Justering av nalinngangspunktet & # x25CB; Fjern ansiktsdekselet. Justeringsprosedyre 1. Velg den rette sommen ved hjelp av monstervalgsknappen. Velg senternalposisjon. 2. Monter en nal nr. 14 i nalestangen, losne settskruen i den ekscentriske kragen og juster foderboyens eksentriske krage slik at nalen moter midten av nalespalten i halsplaten nar den nar toppen av halsen plate ved a dreie handhjulet.

Side 3: Innholdsfortegnelse.

KONTROLLER [1] Spesifikasjoner for HZL-G-serien. 1 [2] Sok etter problemer (relatert til mekaniske komponenter). 3 [3] Hoveddeler. 4 [4] Demonter maskindekslene. 5 [5] PCB-tilkoblingsdiagram. 9 [6] Justering. 13 6-1 Justering av nalestangshoyde. 13 6-2 Justering av naleinngangspunktet. 14 6-3 Feed hund hoyde. 14 6-4 Tannrem. 15 6-5 Feed timing. 15 6-6 Timing mellom nalen og kroken. 16 6-7 Klart mellom nalen og knivpunktet pa kroken. 17 6-8 Plassering av krokrotasjonsstoppplaten. 18 6-9 Justering av undertradsspenningen. 18 6-10 Justering av diskapningsbelopet. 19 & # x3000; & # x3000; 6-10-1 Justering av spennefrigjoringsjusteringsplaten. 19 & # x3000; & # x3000; 6-10-2 Spenningsdiskapningsbelop. 19 & # x3000; & # x3000; 6-10-3 Basisspenningsapningsbelop. 20 & # x3000; & # x3000; 6-10-4 Justering av diskapningsbelop pa tidspunktet for traden trimming & # x3000; & # x3000; & # x3000; & # x3000; & # x3000; (HZL-G210). 21 6-11 Justering av nalens tradspenning. 21 6-12 Vertikal posisjon av nalens tradkrok. 22 6-13 Justering av trykkfoten loftebryter. 23 6-14 Justere trykkstangens hoyde. 23 6-15 Motorbelt. 24 6-16 Automatisk tradbeskj ring (HZL-G210). 25.

[1] Spesifikasjoner for HZL-G-serien (1) Strombryter & # xFF65; 220-240V AC felles til 50/60 Hz & # xFF65; 20V AC felles til 60 Hz (2) Stromforbruk & # xFF65; 65 W (3) Dimensjoner og vekt & # xFF65; Dimensjoner Hovedenhet: 445 (bredde) x 2 0 (dybde) x 290,5 (hoyde) (mm) Case sett: 5 0 (bredde) x 257 (dybde) x 305 (hoyde) (mm) & # xFF65 ;.

(7) Mengde av feed & # xFF65; Mengden av mating er endret i trinn pa 0,2 mm ved hjelp av stinglengden justeringsrattet. (For parallelle deler av knapphull og satinsom, endres mengdeinnmatningen i trinn pa 0. mm.) Standardinnstilling: 2,4 mm (for rett som) (8) Monstervalg og # xFF65 ;.

Side 6: Sok etter problemer (relatert til mekaniske komponenter)

[2] Sok etter problemer (relatert til mekaniske komponenter) Fenomen som skal kontrolleres Feil tradspenning 6-8: Stilling av krokrotasjonsstoppplaten 6-9: Justering av spole tradspenning 6- 0-2: Spenningsapningsapningsbelop 6- 0-3: Basisspenningsapningsmengde 6-: Justering av nalespenning Stinghopping 6-: Justering av nalestangshoyde.

Side 7: Hoveddeler.

[3] Hoveddeler Tradspenningsjusteringsskive Spolehett (stor) Hastighetsregulator Spolepinne Spolens spindelaksel Spoldeksel Spoledeksel Spole opp / ned-knapp LCD-skjerm Trykkfodloftespak Omvendt stingknapp Gaffelbryter Driftsknapper Girkeltast Knapp for start / stopp Hjelp seng (tilbehorssak) Drapematerknappen.

Side 8: Demontering av maskindekslene.

[4] Demontering av maskindekslene 1) Toppdeksel & # x25CB; For a fjerne toppdekselet, boy hengselseksjonen pa hoyre side av dekselet. 2) Ansiktsdeksel og # x25CB; Fjern settskruene fra dekselet. Deretter fjern dekselet. 3) Throat plate & # x25CB ;.

4) Spoledeksel & # x25CB; Fjern settskruen fra tradspenningsdekselet. Fjern tradspenningsdekslet. & # X25CB; Fjern settskruene fra spoledekselet. & # X25CB; Trekk kabelen av spolewindermotor fra mikrodatamaskinens PCB. Losne settskruen til jordledningen. Fjern jordledningen. & # X25CB ;.

6) Sengdeksel & # x25CB; Fjern settskruene fra gummidekken pa sengedekselet. Fjern settskruen fra sengedekselet. Fjern settskruene fra metallplaten. Fjern sengedekselet. 7) Ovre deksel pa den frie & # x25CB; Fjern settskruen fra ovre deksel pa friarmen. Fjern dekselet.

9) Frontpanel & # x25CB; Fjern settskruene fra frontpanelet. & # X25CB; Sett en tynn skrutrekker i hakk i den stigende delen under armen, og fest av frontpanelet og kroken pa bakpanelet. & # X25CB; A apne hoyre side av frontpanelet i pilens retning, trykk pa delen med handen for a fjerne kroken pa sengaflaten.

Side 12: Pcb Tilkoblingsdiagram.

[5] PCB-tilkoblingsdiagram & # x30FB; Mikrofomputer PCB CN10-kontakt Terminal destinasjon ON_HAND_LED_CIRCUIT_BOARD_2 (Ikke installert) Bobbinwinder_MOTOR Spolebryter Spolewindermotor (+) (29V) Spolewindermotor (-) OST SW Trykkfothovelbryter BH_SW BHR SW BHS SW MAIN_SHAFT_DETECTION_CIRCUIT_BOARD Motorpuls FLASH MEMORY INTERFACE FOR FABRIKS RESERVE (Ikke installert)

Koblingsterminal Destinasjon CN 0 POWER_SUPPLY_RELAY_LEAD_WIRE CN MAIN MOTOR HOVED MOTOR (+) (29V) HOVED MOTOR (-) CN 2 THREAD_TRIMMING_STM 8.5 & # x3A9; 8.5 & # x3A9; CN 3 FEED_STM 4.0 & # x3A9; 4.0 & # x3A9; CN 4 NEEDLE_THROW_STM 5.0 & # x3A9; 5.0 & # x3A9; THREAD_TRIMMING_STM_ORIGINAL CN 5 Deteksjonssignal _POINT_CIRCUIT_BOARD CN 6 SW / SLIDE_VOLUME_CIRCUIT_BOARD LED G LED R Gjengetrimning / nal opp / ned bryter Reversombryter S / S bryter.

& # X30FB; Vis PCB For a v re koblet til CN19 av mikrodatamaskin PCB & # x30FB; Strom-PCB-kontakt nr. Destinasjonskontroll POWER SW AC-inngang POWER_SUPPLY_RELAY_LEAD_WIRE -2PIN 29V, 4-5PIN GND (FG) & # x2013; & # X2013 ;.

Side 16: Justering, Justering av nalens barhoyde.

[6] Justering 6-1 Justering av nalestangshoyde & # x25CB; Fjern ansiktsdekselet. Justeringsverdi: & # x30FB; Avstand fra undersiden av tappen i nalestangens overflate til toppflaten pa halsplaten: 9 mm & # x30FB; Nar nalen er montert, glir naloyet til hoyre med 2 grader. Justeringsprosedyre.

Side 17: Feed Dog Hight, Timing Belt, Feed Timing.

6-4 Timebelte & # x25CB; Fjern frontpanelet og mikrodatamaskinens PCB. Justeringsprosedyre. Losne settskruen i lofteren og losne beltet. 2. Vri handhjulet for a fa nalestangen til sitt laveste dodpunkt. 3.

Side 18: Timing mellom nalen og kroken.

6-6 Timing mellom nalen og kroken & # x25CB; Fjern halsplaten, sengedekselet og bunndekselet pa friarmen. Metode for kontroll. Kontroller at nalens inngangspunkt og nalestangshoyde er korrekte. 2.

Side 19: Klarering mellom nalen og bladet.

6-7 Clearance mellom nalen og knivpunktet pa kroken & # x25CB; Fjern ansiktsdekselet og halsplaten. Justeringsprosedyre. Losne skruen. Juster klaring mellom nalen og knivpunktet til kroken til 0,02 til 0,07 mm ved a dreie justeringsakselen 0,02 til 0,07 mm Juster balansen mellom klaringene til hoyre og venstre nalinngangspunkter.

Side 20: Plassering av krokrotasjonsstoppplaten, justering av spole tradspenning.

6-8 Plassering av krokrotasjonsstoppplaten & # x25CB; Fjern halsplaten. Justeringsprosedyre. Nar spoleholderholderen er plassert inne i rotasjonskroken, losne settskruen og fastgjore rotasjonsproppens lengdeposisjon slik at fremspringet av spoleholderholderen og bladfj ren til rotasjonsstoppplaten er plassert som vist i forstorret delvis visning.

Side 21: Justering av diskens apningsbelop, spenningsdiskapningsbelop.

6-10 Justering av diskapningsbelop 6-10-1 Justering av justeringsplate for tradspenning og # x25CB; Fjern ansiktsdekselet, tradspenningsdekselet og spoledekselet. Justeringsprosedyre. Loft trykkfoten loftehandtaket. 2. Losne justeringsskruen og juster justeringsplaten for tradspenne, slik at den ovre ende av klaffen pa apningsarmen er i samsvar med markorpunktet pa tradutloseren.

Side 22: Apningsbelop for grunnspenning.

6-10-3 Basisspenningsapningsbelop & # x25CB; Fjern ansiktsdekselet, tradspenningsdekselet og spoledekselet. Justeringsprosedyre. Loft trykkfoten loftehandtaket. 2. Juster apningsbelopet til mm ved a dreie justeringsskruen pa grunnspenningen. Spenningsjusteringsskrue Tradspenning.

Side 23: Justering av naletradspenningen.

6-10-4 Justering av diskapningsbelop pa tidspunktet for tradtrimning (HZL-G210) Justeringsprosedyre. Senk trykkfoten loftehandtaket. 2. Velg nr. 9 (som betyr: spenningsfrigjoring) i servicemodus. 3. Losne lasemutteren. Vri justeringsmotrikken for a justere inntrekksmengden av tradspenningsfrigjoringsplaten slik at den ovre ende av klaffen pa apningsarmen er justert med markorpunktet pa tradspenningsfrigjoringsarmen.

Side 24: Vertikal posisjon av nalens tverrkrok.

6-12 Vertikal posisjon av nalens tradkrok & # x25CB; Fjern rammedekselet. Justeringsprosedyre. Monter en husstand HA x nale # i nalestangen. 2. Vri handhjulet for a fa nalestangen n r sitt hoyeste dodpunkt og stopp handhjulet nar nalestangen nar stedet der settskruen i nalestangsforeren er synlig.

Side 25: Justering av trykkfotenlofteren, Juster trykkstangens hoyde.

6-13 Justere trykkfotenlofteknappen & # x25CB; Fjern ansiktsdekselet, tradspenningsdekselet og spoledekselet. Justeringsprosedyre. Losne justeringsskruen pa trykkfoten loftebryteren. Juster stillingen til trykkfotenlofteren slik at symaskinen stopper nar trykkfoten er hevet med 5 mm eller mer mens maskinen er i bruk.

Side 26: Motorbelt.

6-15 Motorbelt og # x25CB; Fjern frontpanelet. Justeringsprosedyre. Sett motorens tidsspenning pa motorrullen og motorakselhjulet. 2. Juster motorbraketten slik at belteboyningsbelopet blir 6 x 1 mm nar du trykker midt pa beltet med en kraft pa 0,98 N.

Side 27: Automatisk traden trimmering (hzl-g210), sidestilling av traden trimmingsmekanismebase.

6-16 Automatisk tradbeskj ring (HZL-G210) 6-16-1 Sidestilling av tradstrimmekanismens basis Justeringsprosedyre. Sla av strombryteren. Deretter slar du pa strombryteren med den bakoverste somknappen og traden trimmingsknappen holdes trykket samtidig. 2.

Side 28: Fase av fangstgruppen Driving Cam.

6-16-2 Fase av fangstenhetens kjorekamera & # x25CB; Utfor justeringen med strommen AV. Justeringsprosedyre. Losne settskruene 1 og 2. 2. Vri kjoreakselen i pilens retning som vist pa figur A, og drivkammeret for fangstaggregatet vil rotere i retningen som vist pa fig.

Side 29: Bytte ut tradbladet.

6-16-3 Bytte av tradkledningsbladet Bytt tradenes trimkniv. Fjern halsplaten. 2. Fjern settskruen til gjengetrykkknivdekselet. Ta av tradbeskyttelsesknivdekselet, traden trimmer grep og trad trimmer kniv. 3.

Side 30: Longitudinal Feed.

6-17 Longitudinal feed Forberedelse for justering Sla av strombryteren. Fortsett a trykke bade omvendt somknapp og tradtrimsknappen samtidig og sla pa strombryteren. Skjermbildet for servicemodus vises pa skjermen. Velg «Nei. 3 ‘; a bytte over skjermen til symonsteret for a justere stoppingen. Justeringsprosedyre Sy et blinkende symonster tre ganger under de nevnte sybetingelsene.

Side 31: Knapphull.

6-17 Knapphull Justeringsprosedyre La ned knapphullspaken for a bringe den i kontakt med den utragende delen av knapphullsfoten. I denne tilstanden losner du skruene og justerer knapphullbryteren slik at kontaktpunktet for beredskapssiden er plassert midt i spakenes bevegelsesomrade. Stingene i begynnelsen av syingen ma v re skjult under bartackingdelen og den sirkul re delen.

Side 32: Servicemodus, Servicemodusskjerm, Tjenestemoduselementer og beskrivelser.

6-19 Servicemodus 6-19-1 Servicemodusskjerm [Hvordan velge servicemodus]. Sla av strombryteren. I denne tilstanden slar du pa strombryteren ON med de to knappene (se beskrivelsen nedenfor) og holdes trykket samtidig. & # X30FB; HZL-G2 0: Omvendt stingknapp og trad trimmingsknapp & # x30FB ;.

Artikkelnavn Beskrivelse Gjenkjenning av traden kan kontrolleres. Utfor traden trimme halvveis ved a bruke «OK» knapp TRADRE TRIM KONTROLL Fra denne tilstanden, dreier du hovedakselen manuelt for a utfore tradbeskj ringssekvensen i rekkefolge. Ta diskene til flytende tilstand. Spenningsfrigjoring Bruk «OK».