Fremvoksende gruvearbeidere far 5% andel av RBCT-kulltonnasje.

Fremvoksende gruvearbeidere far 5% andel av RBCT-kulltonnasje.

Kuleprodusenter med fremvoksende og hovedsakelig svart okonomisk bemyndigelse (BEE) har blitt tildelt 5% andel av totalt eksportkull som flytter fra kullbaner med jernbane til Richard Bay Kullstasjon (RBCT).

Dette ble avduket ved kunngjoringen av Transnets 10-arige kulltransportavtale med R24 milliarder med BHP Billiton i denne uken.

BEE miners.

Ifolge rapporter har deltakelsen av BEE-minearbeidere pa RBCT v rt et varmt problem som noen ganger har forarsaket spenninger mellom Transnet og store kullgruvearbeidere som BHP Billiton.

RBCT administreres av store gruvearbeidere som har lovet a skape plass til nye og hovedsakelig svarte spillere.

Dette loftet har ikke blitt tilstrekkelig oppfylt med noen sma gruvearbeidere som hevder at de har blitt utnyttet nar de sikret (subleasing) eksportspor fra store gruvearbeidere ut av RBCT.

Transparent tildelingsprosess.

Transnet administrerende direktor Brian Molefe sa: «Etter omfattende engasjement har alle parter blitt enige om at 5% av jernbanekontraktenes tonnasje vil bli allokert til nye gruvearbeidere gjennom en gjennomsiktig tildelingsprosess som avtalt av alle parter.»

Han sa at innforingen av nye spillere, spesielt svartvoksende gruvearbeidere, er et sentralt element i regjeringens okonomiske agenda, der Transnet har en betydelig rolle a spille.

5% jernbanetildelingen er en ytterligere potensiell 4 millioner tonn for nye gruvearbeidere pa RBCT.

Avtalen med BHP tilsvarer en kontraktsverdi pa rundt R2,4 milliarder per ar og R24 milliarder i lopet av 10-arsperioden.

‘Ta eller betal’

Molefe sa den 10-arige kontrakten gjor BHP Billiton den forste store kunden til a forplikte seg til en langsiktig take-or-pay-kontrakt.

Oppkjopsavtalen inneb rer levering av tog fra Transnet til BHP Billiton, som betaler for tjenesten om de flytter produkt eller ikke.

Han sa at avtalen er et enormt loft for sikkerheten rundt Transnets kapasitetsutvidelsesprogrammer pa eksportkolelinjen.

Resterende avtaler.

Transnet var overbevist om at avtaler med de resterende 28 kundene vil bli formalisert innen utgangen av november i ar, sa Molefe.

Han sa at Transnet har v rt i forhandlinger med n ringen de siste 20 manedene, og de fleste kunder har blitt enige om vilkarene.

Alle eksportorer gjennom Richards Bay Kullsterminal (RBCT) inngikk individuelle kontrakter med varighet av 10 kontraktsar som begynner 1. april 2014 og avsluttes 31. mars 2024.

Transnet Freight Rail har forpliktet seg til a flytte 810 millioner tonn kull i perioden, inkludert en ytelsesgaranti.

Relaterte innlegg.

Om 3SMedia.

Relaterte innlegg:

Kommentarer er stengt.

Inside Mining har aktuell informasjon om gruvedrift og leteprosjekter i Afrika og utover, med fokus pa hele gruveverdikjeden.

Abonner pa nyhetsbrev.

Siste ebook.

Bedriftsprofiler.

Osborn Sor-Afrika.

Osborn Engineered Products er et ledende navn innen gruve- og steinmarkeder, og gir en full [. ]

Inside Mining har aktuell informasjon om gruvedrift og leteprosjekter i Afrika og utover, med fokus pa hele gruveverdikjeden.