Facebook.

Facebook.

Crossroads: 21st Century Sci og Tech ved Filosofiens Hjelm.

UP Diliman Institutt for filosofi i India (-avhengig) Apeiron Core Group.

Den elektroniske ventelistenmodulen er for tiden apen til 15. januar kl. 08.00. Det apnes igjen klokken 10 til kl. 14.00.

Philo GE klasser IKKE i folgende liste er LUKKET for noen form for tilmelding:

THR2, TTh 8: 30-10AM.

THU5 TTh 10-11: 30AM.

THX2, TTh 2: 30-4PM …

Apeiron Core Group.

Den elektroniske ventelistenmodulen er for tiden apen til 15. januar kl. 08.00. Det apnes igjen klokken 10 til kl. 14.00.

Philo GE klasser IKKE i folgende liste er LUKKET for noen form for tilmelding:

THR2, TTh 8: 30-10AM.

THU5 TTh 10-11: 30AM.

THX2, TTh 2: 30-4PM.

THX3, TTh 2: 30-4PM.

UP Diliman Institutt for filosofi i India (-avhengig) Apeiron Core Group.

Den elektroniske ventelisten modulen vil bli apnet for bestemte klasser i henhold til folgende tidsplan:

Jan.11, 6:00 PM til Jan. 12, 8:00.

12. januar, 10:00 til 14:00.

12. januar til kl. 15, kl. 08.00.

15. januar, 10:00 til 14:00.

Philo GE klasser IKKE i folgende liste er STENGT for …

Apeiron Core Group.

Den elektroniske ventelisten modulen vil bli apnet for bestemte klasser i henhold til folgende tidsplan:

Jan.11, 6:00 PM til Jan. 12, 8:00.

12. januar, 10:00 til 14:00.

12. januar til kl. 15, kl. 08.00.

15. januar, 10:00 til 14:00.

Philo GE klasser IKKE i folgende liste er LUKKET for noen form for tilmelding:

UP Diliman Institutt for filosofi i India (-avhengig) Apeiron Core Group.

Vi aksepterer for tiden studenter for manuell registrering i folgende Philo klasser:

PHILO 1 Tidsplaner:

Apeiron Core Group.

Vi aksepterer for tiden studenter for manuell registrering i folgende Philo klasser:

PHILO 1 Tidsplaner:

UP Diliman Institutt for filosofi i India (-avhengig) Apeiron Core Group.

Online venteliste modulen vil bli apnet senere, 4 PM. Det vil forbli apent til i morgen, 11. januar, 8:00.

Det vil ogsa v re en manuell oppforing for alle klasser med ledige plasser i morgen klokken 10.00. Prioritet vil bli gitt til utdannende studenter dette semesteret.

Apeiron Core Group.

Online venteliste modulen vil bli apnet senere, 4 PM. Det vil forbli apent til i morgen, 11. januar, 8:00.

Det vil ogsa v re en manuell oppforing for alle klasser med ledige plasser i morgen klokken 10.00. Prioritet vil bli gitt til utdannende studenter dette semesteret.