Empire Resources ‘aksjer rally pa open-pit potensial pa Penny’s Find gullgruve.

Empire Resources ‘aksjer rally pa open-pit potensial pa Penny’s Find gullgruve.

Empire Resources Ltds aksjer (ASX: ERL) har hoppet 29,4% i morgenhandel til $ 0,022 etter de nyeste boringsresultatene fra Penny’s Find Gold Mine, som ligger 50 kilometer fra Kalgoorlie i Vest-Australia.

Mining er for tiden pa 55 meters dybde, med boring utformet for a gi karakterkontrollinformasjon fra 60 meter til den planlagte 85 meter bunnen av Pennys Find open-pit.

Hoydepunkter fra nedre del av den planlagte apningen inkluderer:

– 9 meter ved 20.60g / t gull fra 12 meter;

– 7 meter ved 12,50 g / t gull fra 20 meter; og.

– 7 meter ved 12,14 g / t gull fra 30 meter.

David Sargeant, administrerende direktor, kommenterte:

«Som forventet na apner gruveoperasjonen med apen gruve na hoyere klasse av malmlegemet.

«Vi gleder oss de neste par manedene til solid gullproduksjon gjennom Lakewood-betalingsanlegget pa Kalgoorlie.

Malmbehandling.

En ny Penny’s Find-gullmalm-behandlingskampanje er i gang pa Lakewood Mill, som til 30. november 2017 har behandlet 21194 torre tonn malm pa 3,60 g / t gull for a gjenvinne 2 289 gram gull.

Empire Resources Ltd.

Empire Resources Ltd Tidslinje.

Relaterte artikler.

Ingen investeringsrad.

Informasjonen pa dette nettstedet er bare av generell karakter. Det tar ikke hensyn til dine spesifikke behov eller omstendigheter, sa du bor se pa din egen okonomiske stilling, mal og krav og soke okonomisk rad for du tar noen okonomiske beslutninger. Du anerkjenner og forstar at verken selskapet, dets tilknyttede organer, informasjonsleverandorene eller deres tilknyttede selskaper vil gi deg personlig rad om naturen, potensiell verdi eller egnethet til en bestemt sikkerhet, portefolje av verdipapirer, transaksjoner, investeringsstrategi eller annen sak. Du bor lese vart FSG og andre relevante opplysningsdokumenter og om nodvendig soke personlig rad for du tar noen investeringsbeslutning.

Du forstar og er enig i at intet innhold (som definert nedenfor) publisert pa nettstedet utgjor en anbefaling om at enhver bestemt sikkerhet, portefolje av verdipapirer, transaksjoner eller investeringsstrategier er egnet eller tilradelig for en bestemt person.

Du forstar at under visse omstendigheter kan Selskapet, dets tilknyttede organer, informasjonsleverandorene eller deres tilknyttede selskaper ha mottatt eller har rett til a motta, finansiell eller annen vurdering i forbindelse med a fremme og gi opplysninger om enkelte enheter pa Nettstedet og i kommunikasjon som ellers er gitt til deg.

Du forstar at pris og andre data leveres av kilder som antas a v re palitelige, at beregningene her er laget ved hjelp av slike data, og at verken slike data eller slike beregninger er garantert av disse kildene, selskapet, informasjonsleverandorene eller noen annen person eller enhet, og kan ikke v re fullstendig eller noyaktig. Fra tid til annen kan det refereres til vare markedsforingsmaterialer til tidligere artikler og meninger vi har publisert. Disse referansene kan v re selektive, kan bare referere til en del av en artikkel eller anbefaling, og er sannsynligvis ikke aktuell. Etter hvert som markedene endres kontinuerlig, kan tidligere publisert informasjon og data ikke v re gjeldende og bor ikke stole pa.

For du tar pa deg generelle rad som vi gir, kan du vurdere om det passer for dine personlige forhold.