DSC PK5500 Installasjonsveiledning.

DSC PK5500 Installasjonsveiledning.

Se ogsa for DSC PK5500.

Beslektede handboker for DSC PK5500.

Innholdsfortegnelse for DSC PK5500.

PK5500 / RFK5500 / RFK5564 v1.3 Installeringsinstruksjoner, Instruksjoner Installasjon, instruksjonsveiledning, engelsk, Fran, ais, Espa & # xF1; ol ADVARSEL: Vennligst se Systeminstallasjonshandboken for informasjon om begrensninger angaende produktbruk og funksjon og informasjon om begrensningene som gjelder produsentens ansvar.

Side 2: Spesifikasjoner, montering og ledninger.

3. Gjenta trinn 1 og 2 pa det andre tilkoblede sporet for a koble fra. PK55XX \ RFK55XX tastaturene kan brukes pa sikkerhetssystemer med frontplast og gir tilgang til ledninger. opptil 64 soner. Disse tastaturene er kompatible med den nyeste versjonen av folgende DSC-sikkerhetssystemer: «PC580», «PC585», «PC1555MX», «PC1555MX» og «PC1555MX».

Side 3: Kringkasting Lcd Etiketter / Dorklokke, Programmering.

Hvert tastatur vil bli tilordnet et annet spornummer. 5. Trykk pa [*] for a velge ordet. ber fra 1 til 8. PK5500 og RFK5500 / 64 LCD tastaturer kommer til a v re standard i 6. For a legge til et annet ord, gjenta prosedyren ovenfor fra trinn 2.

Du kan bruke backupkopien utelukkende til arkivformal. Bortsett fra som HARDWARE, eller for problemer i samspillet mellom PROGRAMVAREN & # xA9; 2012 Tyco International Ltd. og dets respektive selskaper. Alle rettigheter reservert. Toronto, Canada & # x2022; www.dsc.com & # x2022; Teknisk stotte: 1-800-387-3630 (Canada, USA), 905-760-3000 & # x2022; Trykt i Canada.

Tastaturopptegning [065] Brannalarmetikett (28 tegn) Standard: & # x201C; Brannsone & # x201D; Oppgi tastaturprogrammering ved a trykke pa [,] [8] [Installerens kode] [000]. I _ ____I _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __I _ ____I _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[120] – [151] Command Output Labels [074] Nokkelalternativer Standard: & # x201C; Command_O / P_1 & # x201D; – & # x201C; Command_O / P_4 & # x201D; Standardvalg for partisjon 1 Kommando O / P 1 til 4 skriv inn [120] til [123] For partisjon 5 Kommando O / P 1 til 4 skriv inn [136] til [139] [F] Ire nokkelaktivert [F] Ire nokkel deaktivert I____I For partisjon 2 kommando O / P 1 til 4 skriv inn [124] til [127] For partisjon 6 Kommando O / P 1 til 4 skriv inn [140] til [143].

Side 7: Feilsoking.

MERK: Ikke monter noen enhet der en & # x201C; darlig & # x201D; testresultatet var indi- og # x2022; Ikke installer bade repeater og mottaker i hoye stoyomrader. Tradlos integrasjon (kun RFK55XX) kalt. Bytte tradlose enhetens batterier Kompatible tradlose enheter (kun RFK55XX) Testing av b rbar enhetens mottak 1.

Tradlos programmering (kun RFK55XX) [081] Tradlos overvakingsvindu [804] Tradlos mottakerprogrammering Defaultt Enter Tradlos programmering ved a trykke pa [,] [8] [Installerens kode] [804] One Way Wireless [001] – [064 ] Tradlos enhet Serienummer Sone Serienummer 008 for EU; 096 for NA I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Jeg er standard = 000000 Zoner 33-64 for RFK5564 bare MERK: Denne oppforingen er i minutter og nar multiplikert med 15, bestemmer lengden pa.

Tastatur Funksjonstaster [900] Generelle Tradlose Valg Vennligst se systeminstallasjonshandboken for en komplett liste over alle funksjonstastene som er tilgjengelige for systemet. NA Standard EU Standard Alternativ [00] – Null [13] – Kommando Utgang 1 [27] – Avkobling (Av) [,] [7] [1] Hard Repeater Plassering Test Hard Repeater Plasseringstest.

Ord Tabell Vare # Tekst Element # Tekst Element # Tekst Element # Tekst Element # Tekst Element # Tekst Element # Tekst Element # Tekst Element # Tekst Abort Bypass Downstairs Galleri Light Panic Shed Vindu Bypassed Skuff Garage Lights Partition Shock.

D & # xE9; sassemblez le clavier de s & # xE9; curit & # xE9; ayant un maksimum de 64 sonene. Ces claviers sont comp- 1. Ins & # xE9; rez un tournevis platt dans la fente pr & # xE9; vue (premiere er den beste versjonen av DSC-serien). DSC suivantes: deux) . & # x2022; PC580 & # x2022; PC585 & # x2022; PC1555MX.

1 & # xE0; 8. Lesklast: 6. Fortsettz & # xE0; delir de l & # x2019; & # xE9; tape 2 jusqu & # x2019; & # xE0; Oppsummering er sa god som ACL PK5500 og RFK5500 / 64 LCD sont par d & # xE9; faut tilordne & # xE9; s & # xE0; 1. Raccordez les c & # xE2; bles de batterie & # xE0; la batterie. programmerbar & # xE9; s.

Biblioteksdokumenter Transmission carillon de porte La biblioth er tekstene som er basert pa donn & mots of quemment utilis’s lors de la programmation des textes. Les La programmillon carillon de porte er virkelig par clavier. Lorsqu’il y a plusieurs claviers dans le syst & # xE8; meg, la mots peuvent & # xEA; tre kombinere selon les besoins.

Ce CLU ne vous octroie pas pas de d’utiliser ces & # xE9; l & # xE9; – Une varsel d ’emploi sera donn & # xE9; e & # xE0; l & # x2019; utilisateur & # xA9; 2012 Tyco International Ltd., Tyco International Ltd. og ses selskaper respekterer. Tous droits r & # xE9; serv & # xE9; s. Toronto, Canada & # x2022; www.dsc.com & # x2022; Center d & # x2019; aide: 1-800-387-3630 (Canada, USA), 905-760-3000 & # x2022; Imprime au Canada.

Touches de fonction du clavier [071] Premier masque er en affichage av brukeren Veuillez voir le manuel d ‘installation de votre syst, jeg henter une liste compl, og de toutes les alternativene berorer Param & # xE8; tre par Alternativ MARCHE ARR & # xCA; T de fonction tilbudene par votre syst & # xE8; me. d & # xE9; faut [00] Touche nulle [11] Programmering utilisateur [23] Suspendre rappel.

[120] – [151] & # xC9; kommandoer av kommandoen [076] Premi & # xE8; res Valg av Clavier Param & # xE8; tre par d & # xE9; faut: Command O / P 1 & # x201D ; – & # x201C; Commande O / P 4 & # x201D; Param & # xE8; tre par opt. MARCHE ARR & # xCA; T Pour la Partition 1 Commande de sortie 1-4 tapez [120] & # xE0; [123] Pour la Partition 5 Commande de sortie 1-4 tapez [136] & # xE0; [139] d & # xE9; faut Affichage du code d \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ‘

4. Activez le dispositif en cours d & # x2019; essai jusqu & # x2019; & # xE0; «Affichage» er en av de mest popul re spillene i verden. Symboler D & C; Clavier Sonnerie / Indicateur R & # xE9; Resultat Clavier LED / ICON Sonore Bon Voyant 1 allum & # xE9; kontinuerlig 1 Bip / Bruit de sonnerie Mauvais Voyant 3 allum & # xE9 ;.

8. Slike mottaker er » mauvais » r & # xE9; resultat av plasseringen, rapprochez le r & # xE9; p & # xE9; teur du RFK5500 / 5564. Programmation de l’expansion sans fil (Sequence RFK55XX) 9. Une fo que que rue de resultat de placement est & quot; bon «, r & # xE9; glez l’alternativ 1 dans la seksjon [804] [90] & # xE0; Marche. [804] Programmering du r & # xE9; cepteur sans fil REMARQUE: Entrez dans la programmation sans fil en tapant [,] [8] [kode de l & # x2019; installateur] [804].

[,] [0] [04] Arm. Frav rende [16] Sortie Rapide [30] Alarme de Panique [082] – [085] Alternativer for overvaking [,] [9] [,] [1] [05] Armement sans d & # xE9; lai d’entr & # xE9; e [17] Aktiveringsmoduser & # xE0; bosted / frav r [33] MES Nuit Param & # xE8; tre [,] [4] [25] MES Partielle sans Tempo [082] [083] [084] [085] [06] Carillon Marche / Arr & # xE;

Mots n & # xB0; Tekst n & # xB0; Tekst n & # xB0; Tekst n & # xB0; Tekst n & # xB0; Tekst n & # xB0; Tekst n & # xB0; Tekst n & # xB0; Tekst n & # xB0; Texte Acc & # xE8; s D & # xE9; faut Faible Lumi & # xE8; res Patio T & # xE9; l & # xE9; telefon & # xEA; Actif Calendrier Degr & # xE9; s Famille Maintenant P & # xE8; re Tiroir & # xE7; Activit & # xE9; Kanalisasjon D & # xE9; lai Fen & # xEA; tre Maison Pile Total & # xEE ;.

Side 22.

Desmontaje del teclado ridad que contengan un m & # xE1; ximo de 64 zonas. Estos Teclados sonn kom- 1. Introduzca un destornillador de punta planana la ranura inferior patibles con las & # xFA; det er de versjoner som de fleste av dem har funnet DSC: (primera de dos). & # x2022; PC580 & # x2022; PC585.

(& lt; & gt;) avhengig av hvilken som helst tekst. I tillegg til kontrollpanelet: PK5500 og RFK5500 / RRK5564, er det ikke nodvendig med feil. 8. En 5. Du kan ikke starte programmet med et enkelt program, men du kan ogsa gjore det enklere. 1. Konfigurer la bater los terminales de la misma.

Biblioteca de identificaciones Paso1 – Programme un teclado compl & # xF1; etamente. La Biblioteca de identifikaciones er en base for datasettene som er tilgjengelige for a oppdatere og tilpasning til Paso2 – og det er ikke mulig a oppdatere og deaktivere alle Keybus-programmer. gramaci & # xF3; n de identificaciones.

4. RESTRICCIONES DE EXPORTACI & # xD3; N Las instruerer oss om at du kan bruke en & # xE; en del av brukeren. & # XA9; 2012 Tyco International Ltd. og Sus respectivas compa & # xF1; & # xED; as. Todos los derechos reservados & # x2022; www.dsc.com & # x2022; Asist. t & # xE9; cnica: 1-800-387-3630 (Canad & # xE1; EE.UU.), 905-760-3000 & # x2022; Impreso en Canad & # xE1 ;.

Programmering & # xF3; n del teclado [072] M & # xE1; scara visualizada del segundo usuario Predefinido Opc Entre en la programacion ################################ [ . [001] – [064] Etiqueta de la zona 1 a la 64 ON I____I 1 Indikerer at det er en indikator for at indikatoren er ulovlig avhengig av brukervilkarene.

[201] – [264] Programmering og utveksling av lydopptak [077] Oppl ringsprogrammer og programmeringsprogrammer Programmering og oppl ring av programvarenes oppgaver er en del av oppl ringen av de ulike deltakere og oppfolging av individuelle oppgaver. Ej. Para la zona 1, entre en la secci & # xF3; n [201]; for eksempel 2, og en gang til [202], etc ON I _ _____I 1 Timbre aktivado for aperturas de zonas Timbre desactivado para aperturas de zonas Predefinido Opci & # xF3; n PA I _ _____I 2 Timbre activado para cierres de zonas.

Durante la prueba de colocaci & # xF3; n los LEDs er de Listo og Armado ser du for a indikere at du har mottatt & # xF1; al Integraci & # xF3; n inal & # xE1; mbrica (s & # xF3; lo RFK55XX) V & # xE1; Lida de los equipos v & # xED; en radio. El LED Verde (Listo) indikerer at du har et nytt navn, og du har alle prosedyrene for Dispositivos inal & # xE1; mbricos kompatibles equipo que est & # xE1 ;.

Sustituci & # xF3; n de bater #####################################################################;? programmering & # xF3; n inal & # xE1; mbrica pulsando [,] [8] [C & # xF3; digo del instalador] [804]. 1 Pensjonere er avhengig av at du er i byen. Se generar & # xE1; un estado de sabotaje en la zona. 2 Consulte las instruciones de instalacion & # xF3; n de la bater & # xED; en og Ficha de instalaci & # xF3; n de cada komponenter.

[081] Ventana de supervisi [4] – Armar eksterior [16] – [,] [7] Salida r & # xE1; pida [30] – Alarma de p & # xE1; nico [05 ] – [,] [9] Ingen armar ninguna [17] – [,] [1] Aktivar interior / utvendig [33] – Armado en modo Nocturno nal & # xE1; mbricos monodireccionales [06] – [,] [4] Timbre Pa / Av [25] – Armado oyeblikkelig og nei en modo Present Presenter: [NA] 096 = 24 horas / [EU] 008 = 2,0 timer I_____I_____I _____I.

Palabras n & # xB0; Palabra n & # xB0; Palabra n & # xB0; Palabra n & # xB0; Palabra n & # xB0; Palabra n & # xB0; Palabra n & # xB0; Palabra n & # xB0; Palabra n & # xB0; Palabra Abajo Bajar C & # xF3; digo Feil Incendio Oficina Retraso Violaci & # xF3; n Abierto Bajo Comedor Instalar Zona Acceso Balc & # xF3; n Comprar Escaleras Interior Oprimir Salg Actividad Ba & # xF1; o Computadora Escritorio.