Disgaea: Hour of Darkness.

Disgaea: Hour of Darkness.

Makai Senki Disugaia.

NA 27. august 2003.

15. januar 2013 (PSN)

Disgaea: Darkness Hour (Makro Senki Disugaia, bokstavelig talt: Netherworld Battle Chronicle Disgaea) er det forste spillet i Disgaea-spillserien. Det folger den unge demonen Laharl, da han med hensynsloshet kjemper for mange slag for a komme seg opp i tronen og bli Overlord for hans Netherworld, underveis oppdager han ogsa hvordan vold ikke er den eneste losningen. Spillet ble utgitt i Japan 30. januar 2003, med den amerikanske utgivelsen 27. august 2003.

Plott Rediger.

Historien om Disgaea apner med Laharl som stiger ut av en apen kiste i sitt rom. Etna, en av slottens vassaler, star ved siden av ham, omgitt av ulike vapen. Hun forklarer at han har sovet i to ar, langt lenger enn han hadde tenkt, og hans far, kong Krichevskoy, har dodd. Laharl lofter for a gjenvinne tronen, og etter samrad med Etna og hans andre vassaler gar han til Vyers slott.

Etter a ha beseiret demonen Vyers, som refererer til seg selv som «Dark Adonis» og omdoper «Mid-Boss» av Laharl, moter han Angel Trainee Flonne. Flonne hadde blitt sendt til Netherworld av Seraph Lamington, herskeren av Celestia, for a myrde King Krichevskoy (som allerede var dod). Chocket av Laharls mangel pa sorg ved farenes dod, knytter den evig optimistiske Flonne til Laharls parti for a avgjore om demoner er i stand til a fole kj rlighet. A observere dem i hemmelighet er den paranoide Archangel Vulcanus, som tolker Flons handlinger som forresten og er overbevist om at hun plotter mot ham.

Etter at Etna krever at Laharl betaler lonnen til Prinnies som hun har ansatt, bestemmer han seg for a angripe demonen med de fleste penger i n rheten. Dette er Hoggmeiser pa Dinero Palace. Etter a ha beseiret Hoggmeiser, skal Laharl drepe ham, til Hoggmeiser sonn rushes ut og kommer i veien. Flonne overbeviser Laharl for a spare dem, og Laharl lar dem beholde 5000HL. Som svar pa denne loven gar Hoggmeiser til festen.

Pa et tidspunkt oppdager Flonne og Etna et fotografi av Laharl i en pinlig situasjon. Laharl refererer til dette som et «paparazzi-skudd», men det faktiske innholdet i bildet blir aldri faktisk avslort. En trussel pa baksiden av fotografiet sier at kopier av den ville bli distribuert dersom Laharl ikke tok imot en utfordring for a kjempe for overlordshipen; dermed ble Laharl utpresset.

Som svar pa denne utfordringen moter Laharl Maderas, en vampyr. Han ble forvist av kong Krichevskoy for a stjele kongens favorittmatbit, svarte pretzels. Maderas utnytter Laharls to storste svakheter – optimisme og kvinner med sexy kropper. Maderas kontrollerte ogsa Etna ved a holde sitt minne. Han hadde instruert henne til a drepe prinsen, men hun hadde satt ham til a sove i to ar ved a forgifte ham i stedet. Etna slar til slutt Maderas, og sammen med Laharl, Flonne og Mid-Boss slar han ham.

Vakner senere om natten, oppdager Flonne at flere Prinnies er chanting og forlater slottet. Laharl, bekymret for at hans rykte vil bli tarnished hvis det oppdages at han lar sine vasker flykte, jakter etter dem neste morgen. Til slutt loper han inn i doden, og spilleren l rer at Big Sis Prinny faktisk er Laharls mor; Hun ble en Prinny fordi hun ga henne liv for a redde ham.

Etter at Laharl blir den ubestridte Overlord of the Netherworld, moter han en gruppe mennesker fra Jorden: Kaptein Gordon, Jordens Forsvarer; Jennifer, hans assistent; og roboten torsdag. Gordon har blitt ledet til a tro at hans oppdrag er a drepe Laharl pa grunn av et forestaende angrep pa jorden av Netherworld. Laharl lover ikke a invadere jorden hvis Gordon beseirer ham, pa betingelse av at Gordon blir en av hans vassaler hvis han, Laharl, vinner; Gordon er flau av hans pafolgende tap og seriositet. Etter at jordforsvaret har oppstatt i Netherworld, er det apenbart at Gordon faktisk ble sendt for a sikre en vei for en invasjon av Netherworld av menneskene, som hadde blitt lurt av Vulcanus.

General Carter sender Kurtis til Netherworld, og til slutt gar det seg selv pa Space Battleship Gargantua. Kurtis bortforer Jennifer, og Laharl engasjerer EDF-flaten til romskip i et redningsforsok, som odelegger alle, men Gargantua alene. Nar Laharl og hans parti kommer til Gargantuas bro, vises flere engler fra Celestia og angriper dem. Etter a ha blitt beseiret, slipper General Carter, for bare a ha Mid-Boss ser ut til a gi ham en beskjed.

Som svar pa denne hendelsen beslutter Flonne og resten av partiet a ga til Celestia for a konfrontere Seraph. Vulcanus gar til Seraph Lamington, erkl rer at Flonne er en forrover som leder en demon av h r i en invasjon av Celestia, og gar for a lede en gruppe engler for a avvise denne «invasjonen». Vulcanus avslorer Laharl og hans parti som han har til hensikt a erobre alle tre verdener og herske over dem som en gud. Etter a ha beseiret Vulcanus, moter Laharl endelig Seraph og Flonne forklarer Vulcanus ‘plan og hva hun har l rt pa reise med Laharl. Seraph aksepterer hennes versjon av hendelser og er enig i at demoner faktisk er i stand til a fole kj rlighet. Han erkl rer imidlertid at Flonne ma straffes fordi hun kjempet mot andre engler, og gjor henne til en blomst. Forferdet mot denne urettferdigheten, angriper Laharl Seraph, som initierer spillets siste kamp.

Spillet har flere endinger. Avhengig av hvordan spillet ble spilt opp til dette punktet, kan Seraph eller ikke overleve, Flonne enten forblir en blomst, gjenopprettes til sin opprinnelige form, eller blir forvandlet til en Fallen Angel, og Laharl blir enten en stor Overlord, forsvinner og forlater Etna ansvarlig for Netherworld, eller dor og blir en Prinny. Det kan ogsa bemerkes at i den gode avslutningen, nar Laharls mor ser ut til ham, virker Vyers allerede kjent med henne, og maten han snakker til Laharl, antyder at han er kong Krichevskoy.

Karakterer [rediger.

Hovedkarakterene til Disgaea: Morkets tid.

Hovedartikkel: Liste over Disgaea: Timing of Darkness Karakterer Laharl ( Raharu) – Hovedspiller av spillet. Laharl er sonn av kong Krichevskoy, hersker i Netherworld. Men etter oppvakning fra en toarig sovn, oppdager han at faren hans er dod og nesten alle hans vassaler er borte – de fleste forsoker faktisk a ta Laharl sted, i stedet for a prove a tjene ham. Som den rettferdige arving til tronen setter Laharl ut for a ta tronen med vapen med sin Vas Etna hjelp, og forkynne seg som den sanne Overlord av Netherworld. Etna (Etna Etona) – Etna er leder av en allsidig Prinny-gruppe som hun ansatt, og en av de fa vassaler som forblir i Overlords Slott etter kong Krichevskoys dod. I begynnelsen forsoker hun a vakne Laharl gjennom «unike» metoder (fra ovelser og flails til gatling pistoler, sverd og jackhammere). Fra da av blir Etna Laharl n rmeste vassal, men ikke nodvendigvis mest troverdig vassal, som hjelper ham i sin oppvekst til makten. Hun er den eneste vassalen fra Laharls opprinnelige tjenere som gar ut pa slagmarken for ham. Flonne ( Furon) – Flonne er en engel trainee som kommer fra landet Celestia, hvor englene bor, sendt pa et oppdrag til Netherworld av Seraph Lamington for a drepe King Krichevskoy. Kort tid etter ankomst kommer hun imidlertid til a oppdage at kong Krichevskoy har v rt dod i over to ar. Vyers (Chubosu) – Det er ukjent hvor han kom fra, men demonen kjent som Vyers var den siste lederen i kampen for tronen til Laharl vaknet fra sin sovn. Vyers refererer ofte til seg selv som den morke adonisten; Men Laharl, som anser Vyers uverdig av noen ekte tittel, merker ham med navnet ‘Mid Boss’, som stikker for resten av spillet.

Gameplay Edit.

Disgaea: Hour of Darkness er en tradisjonell nettbasert taktisk RPG. Spilleren kan distribuere opptil 10 tegn, humanoid og monster, pa et kart om gangen, slik at alle 10 kan utfore handlinger pa en gang, og deretter fortsette til fiendens fase. Spilleren velger et tegn, apner en meny med mulige handlinger. Hver tegn kan bevege seg (som skjer umiddelbart) og utfore en handling (angrep, spesiell, loft / kaste og gjenstand) hver tur. Nar en handling er valgt, kan spilleren deretter tildele handlinger til andre tegn, eller velg «Kjor» for a fa alle tegnene tildelt for a utfore dem. Hvis du velger «Sluttavslutning», far alle tegnene til a utfore handlinger, og deretter overfores umiddelbart til fiendens tur.

Disgaea er gjort unikt ved sitt hoye fokus pa niva sliping for stat forbedring. I motsetning til andre TRPGs, setter Disgaea sitt nivahett pa 9999 og lar spilleren na det flere ganger. I tillegg er spilleren i stand til a nivaere opp elementer for a ytterligere forbedre stat bonuser.

Spillet er delt inn i 14 hovedkapitler, hver med en rekke kart. Andre steder er opplasbare ved a sende regninger i morkeforsamlingen. Laharls slott tjener som et knutepunkt gjennom spillet, slik at spilleren far tilgang til ulike butikker, sykehuset, morke forsamlingen og andre funksjoner. Kart, bade ferdige og nye, kan nas ved a snakke med Dimensional Gatekeeper.

Kaster Rediger.

Kast er et unikt trekk ved Disgaea. Humanoid spiller tegn kan plukke opp allierte, fiender og Geo Symboler og kaste dem. Det er mange fordeler med a gjore dette: Flytte et tegn n rmere en fiende for a angripe dem; odelegge Geosymboler; og tilgang til steder utenfor rekkevidde; blant andre. A kaste en fiende skapning pa en annen fiendtlig skapning vil smelte fiender sammen, kombinere nivaer og statistikk, og kan v re en god mate a oke EXP-gevinsten.

Klassesystemredigering.

Disgaea har, som mange TRPGs, et klassesystem og tilbyr et bredt spekter av forskjellige humanoid- og monsterklasser. Hver klasse har forskjellige evner for statistikk og vapen, og kan ha sine egne unike ferdigheter. Nye klasser og mer avanserte former for eksisterende kan lases opp ved a utjevne bestemte klasser eller besejre dem i kamp. En eksisterende karakter kan bruke Mana til a lage en «elev» i en klasse, og vil motta stat bonuser fra a gjore det. Spilleren kan ogsa overfore tegn til nye klasser, slik at de kan l re nye ferdigheter mens de holder noen av de gamle.

Geo Panels Edit.

Terrenget i Disgaea er noen ganger dekket i farvede paneler kjent som «Geo Panels». Hvis en pyramide kjent som et «Geosymbol» er plassert pa en, overfores effekten av det Geosymbolet til alle paneler av samme farge. Tegn plassert pa et panel vil bli pavirket av dette symbolet, enten det er positivt eller negativt. A odelegge en Geosymbol vil fore til at alle panelene i samme farge endres til fargen pa symbolet, mens odeleggelsen av et «Null» -symbol vil odelegge alle Geo Panels pavirket av symbolet. Dette kalles en Geo Chain-reaksjon, og vil oke bonusmaleren.

Dark Assembly Edit.

The Dark Assembly lar spillerne lage nye figurer, lase opp hemmelige klasser, apne hemmelige nivaer og mange andre ting pa bekostning av Mana. Visse handlinger krever at spilleren gar inn i en rettssalenlignende innstilling og bestikk senatorene for a godkjenne regningen. Hvis regningen mislykkes, kan spilleren velge a bekjempe den morke forsamlingen og overtale dem med makt.

Item World Edit.

Item World er et tilfeldig generert fangehull som gjor at spilleren kan jevne opp sine ting ved a beseire etasjer med fiender. Spesialister kan bli beseiret for a oke ulike statistikk for varen. Elementer med forskjellige rariteter har forskjellige antall nivaer. Pa bestemte nivaer kan spesielle fiender (Item Generals, Kings and Gods) bli beseiret.

Elementer kan kjopes fra butikken i Laharls slott, stjalet fra fiender, gitt av sykehuset eller mottatt som premier fra bonusmaleren etter hver kamp. Hvert element har individuell statistikk, spor for spesialister, en rang og sjeldenhet, som alle pavirker kostnadene og potensialet til elementet.

Remakes Edit.

Disgaea: Ettermiddag av morke Rediger.

Disgaeas PSP-port: Hour of Darkness la til nye funksjoner, den storste av dem var Etna Mode, en helt egen historie til hoved- og kanonisk historie i spillet.

Disgaea DS Rediger.

Den 5. mars utlyste Ukentlig Famitsu at det hadde v rt en offisiell kunngjoring for Disgaea DS, Makai Senki Disugaia Makai Noji til Akai Tsuki eller Netherworld Battle Chronicle, Disgaea: The Prince of the Netherworld og den rode manen pa engelsk) for Nintendo DS.

Den 7. mars utgav NIS America en uttalelse om USAs utgivelse av den nye utgaven av Disgaea: Hour of Darkness for Nintendo DS. Spillet er en port av PSP-versjonen, og inkluderer multiplayer-spill og Etna-modus. For a fullt ut utnytte Nintendo DS ‘evner har flere viktige forbedringer blitt gjort i brukergrensesnittet og spillsystemet.

Nintendo DS versjonen inneholder folgende funksjoner:

Geo Cubes – Et nytt tillegg til PSP-versjonen, Geo Cubes er magiske gjenstander som gir mer dybde til multiplayer-kamper. De kan brukes til a forbedre evner, tilkalle monstre, eller a angripe fiender. (Kun tilgjengelig i multiplayer-modus). Demon Gadgets – Tilfeldig genererte elementer som vises pa slagmarken. Enheter kan stromme opp ved a anskaffe disse gadgetene. Noen demon gadgets kan niva opp en enhet med 30 nivaer samtidig. (Kun tilgjengelig i multiplayer-modus). Unlockable Characters – I tillegg til de opplasbare tegnene fra den opprinnelige Disgaea, Adell og Rozalin fra Disgaea 2, vil de v re ulaste som skjulte sjefer innenfor Ordenes hule, samt den morke forsamlingsguiden Pleinair. Overlord Zetta vil ogsa debutere som en opplasbar, spillbar karakter.

Disgaea DS ble utgitt i Nord-Amerika 23. september 2008, gjennom distributor NIS America.