Cache Creek Casino Northern Ca

Cache Creek Casino Northern Ca h1>

KCCs Corporate Restructuring Court Documents Search gir tilgang til tusenvis av historiske rettsdokumenter som er lokalisert pa KCCs offentlige tilgangssider. Vennligst bruk skjemaet nedenfor for a finjustere og maksimere sokeresultatene.

For informasjon om dataene som er oppgitt, vennligst les ansvarsfraskrivelsen.

Ansvarsfraskrivelse + –

Kurtzman Carson Consultants LLC («KCC») garanterer ikke eller garanterer at dataene som er oppgitt her, er noyaktige, komplette eller aktuelle, og skal ikke v re ansvarlige for deg for tap eller skade som skyldes eller skyldes helt eller delvis av handlinger, feil eller forsommelser av KCC, uaktsomt eller annet, ved innhenting, kompilering, samling, formatering, tolking, rapportering, kommunikasjon eller levering av informasjonen pa denne nettsiden. KCC patar seg ingen forpliktelse til a oppdatere, modifisere, revidere eller omorganisere informasjonen som er gitt her, eller a varsle deg eller tredjepart dersom informasjonen skal oppdateres, endres, revideres eller omorganiseres. KCC er under ingen omstendigheter ansvarlig for deg eller noen tredjepart for eventuelle direkte, indirekte, tilfeldige, folgeskader eller spesielle skader (inkludert, men ikke begrenset til, skader som oppstar som folge av at et potensielt krav mot en KCC-klient ikke er skadet eller skader forretningsmessig omdomme, tapt virksomhet eller tapt fortjeneste), enten det er forutsigbart eller uforutsigbart, men det oppstar, selv om KCC er informert om muligheten for slike skader. KCC er ikke i bransjen for a gi profesjonell eller juridisk radgivning med hensyn til denne nettsiden tjenesten, og denne nettsiden tjenesten bor ikke stole pa som en erstatning for okonomisk, juridisk eller annen faglig radgivning.

Vennligst les KCCs Vilkar for bruk og Personvernerkl ring for ytterligere informasjon om dataene som er vedlikeholdt pa denne nettsiden. Ved a bruke dette nettstedet, samtykker du i vilkarene i KCCs Vilkar for bruk og Personvernerkl ring angaende bruk og behandling av personlig informasjon, og alle andre vilkar som kan angis pa dette nettstedet vedrorende innsamling av personlig informasjon. Hvis du ikke godtar disse vilkarene, bor du ikke bruke dette nettstedet. Du er dessuten enig i at ved bruk av dette nettstedet ditt, dine rettigheter og forpliktelser, samt KCCs rettigheter og forpliktelser, skal styres, etter KCCs eget skjonn, etter loven i California.

Elektronisk post eller annen kommunikasjon gjennom denne nettsiden eller pa annen mate til KCC eller noen part i forbindelse med noen sak vil ikke bli behandlet som privilegert eller konfidensielt. KCC stotter ikke eller garanterer og er ikke ansvarlig for innhold fra tredjeparter som kan nas fra denne nettsiden.

Toisa Limited, et al.

United States Bankruptcy Court, Southern District of New York (http://www.nysb.uscourts.gov)

Generell informasjon:

Den 29. januar 2017 arkiverte hver av de 24 Debitorene frivillige petisjoner for lettelse i henhold til kapittel 11 i USAs konkurslov («konkursloven»). Sakerne (i fellesskap «Konkurransesaker») administreres i fellesskap under sak nr. 17-10184 for den rbare Shelley C. Chapman i USAs konkursrett for det sorlige distriktet i New York.

I henhold til konkursloven (spesifikt inkludert, men ikke begrenset til, 11 USC � 362), er en debitor gitt viss beskyttelse mot sine kreditorer; Konkurskodeksen forbyder kreditorer a ta visse handlinger knyttet til gjeld som matte ha v rt grunnet for konkursskikket ble pabegynt. Hvis du tror at du kan v re kreditor av gjeldsbrevene basert pa gjeld som oppstar for 29. januar 2017, og du vurderer a ta handling basert pa din status som kreditor, kan du onske a soke juridisk radgivning. Personalet til konkursrettens klerk, ansatte i Kurtzman Carson Consultants LLC og Togut, Segal & Segal LLP, foreslatt rad til skyldnere, har ikke lov til a gi juridisk radgivning.

Viktige datoer, tidsfrister og amp; Dokumenter.

30. november 2017.

8. november 2017.

12. oktober 2017.

21. februar 2017.

30. januar 2017.

29. januar 2017.

Mote med kreditorer.

Motet med kreditorer etter � 341 i konkursloven («Kredittforsamlingen») ble avholdt 4. april 2017 klokken 2.30. ET pa folgende sted:

United States Bankruptcy Court, S.D.N.Y.

En Bowling Green, rom 511, femte etasje.

New York, NY 10004.

Regel 9001 (5) i de foderale reglene for konkursprosedyr krever at en representant for debitorene vises pa kreditormotet med det formal a bli undersokt under ed av en representant for United States Trustees kontor og av interesserte parter at delta pa motet. Kreditorer er velkomne, men ikke pakrevd, for a delta i motet. Kredittilsynet kan viderefores eller utsettes ved varsel pa motet uten videre skriftlig varsel til kreditorer.

Fester & amp; Adresser.

USAs konkursrett.

Southern District of New York.

En Bowling Green.

New York, NY 10004.

Toisa Claims Processing Center.

2335 Alaska Avenue.

El Segundo, CA 90245.

Vennligst oppgi filbevis (er) om eventuelle, via US Mail eller andre leveringssystemer. Faks og andre elektroniske leveringsmetoder er ikke akseptable. Du ma sende inn et opprinnelig utfort bevis pa krav. Hvis du vil ha en kopi av kravet ditt returnert til deg som bevis pa kvittering, vennligst legg inn en ekstra kopi og en selv adressert porto betalt konvolutt.

Advokater & # 39; Adresser.

Radgiver for debitorene.

Togut, Segal & Segal LLP.

New York, NY 10119.

Kurtzman Carson Consultants LLC («KCC») opprettholder denne nettsiden i retning av Togut, Segal & Segal LLP, rad til Debitorene. KCC opprettholder dette nettstedet for allmennhetens bekvemmelighet, og mens KCC gjor ethvert forsok for a sikre noyaktigheten av opplysningene i dette nettstedet, er dette nettstedet ikke nettstedet til United States Bankruptcy Court og inneholder ikke den komplette, offisielle plikten til konkursretten . Alle dokumenter som er innleveret til Retten, er tilgjengelige for inspeksjon hos klerken i konkursretten for det sorlige distriktet i New York.